Çanakkale Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Üyesi Keçicilik İşletmelerinde Teknik Sorunların Belirlenmesi Üzerine bir Araştırma

Emrah Koyuncu, Akın Pala, Türker Savaş, Aynur Konyalı, Cengiz Ataşoğlu, Gürbüz Daş, İ. Erbil Ersoy, Feyzi Uğur, İ. Yaman Yurtman, Hasan Hüseyin Yurt
735 11

Tam metin:

PDF