Yıl: 2011 Cilt: 52 Sayı: 1

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

Türkiye DSYMB Döl Kontrolü Projesinde Çekirdek Sürü Islah Sistemi İlkeleri Uygulanarak Etkinliğin Artırılması Olanakları Konulu Alt Proje Kapsamında Aday Boğa Kullanımı, Düvelerde Doğum Zorluğu ve Yavrularda Gelişme Özelliklerine Ait Ön Sonuçlar PDF
Can Uzmay, Tarık Ayyılmaz, İbrahim Kaya, H. Bora Ünlü, Berkan Bertan
Anadolu ve Anadolu x İtalyan Melezi F1 Mandalarda Somatik Hücre Sayısını (SHS) Etkiliyen Faktörler ve Bunların Süt ve Süt Bileşen Verimleriyle İlişkisi PDF
Özel Şekerden
Siyah Alaca Süt Sığırlarının Laktasyon Eğrilerinin Tanımlanmasında Legendre ve Splayn Modellerin Klasik Laktasyon Eğrisi Modelleri ile Karşılaştırılması PDF
Seyrani Koncagül, Kemal Yazgan
Etlik Piliç Yemine Doğal Zeolit İlavesinin Besi Performansı Üzerine Etkileri PDF
Hasan Eleroğlu, Hüseyin Yalçın, Arda Yıldırım, Ahmet Aker
Comparison of Growth Traits in Saanen and Saanen X Hair Crossbred (F1) Kids PDF
Filiz Akdag, Harun Pir, Bülent Teke
Gökçeada, Malta ve Türk Saanen Çebiçlerinde Ağır Bir Ektima (Ecthyma contagiosum) Olgusu Üzerine Gözlemler PDF
Cemil Tölü, Nadir Topaloğlu, Türker Savaş
Eldivenlik Mamul Derilerin Ağır Metal İçeriklerinin Belirlenmesi PDF
Ahmet Aslan
Zeytin Yağı İşleme Yan Ürünlerinden Zeytin Yaprağı ile Zeytin Karasuyunun Antimikrobiyal ve Antioksidan Etkileri PDF
Hatice Basmacıoğlu Malayoğlu, Burcu Aktaş
Etlik Piliç ve Hindilerde Solgun Kanatlı Eti Sendromu PDF
Meltem Serdaroğlu, Burcu Öztürk
Sığırlarda BoLA-DRB3 Geni Polimorfizmi PDF
Yasemin Öner, Cengiz Elmacı
Hayvansal Üretim Dergisi Yazım Kuralları
Telif Hakkı Devri Formu


ISSN: 1301-9597