Yıl: 2008 Cilt: 49 Sayı: 1

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

Saanen Keçilerinde b-laktoglobulin Genotiplerinin PCR-RFLP Yöntemi ile Belirlenmesi PDF
Cengiz Elmacı, Yasemin Öner, Mehmet Koyuncu
Polatlı Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırlarda Laktasyon Eğrisine İlişkin Parametrelerin Tahmini PDF
Volkan Çağan, Alaaddin Özyurt
A Study on Optimum Fattening Period of Black and White Cattle and Their Crosses With Kilis Cattle PDF
Serap Göncü Karakök, Kemal Özkütük
Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) Canlı Ağırlık ve Yumurta Verimi Bakımından Seleksiyonun Çıkış ve 6. Hafta Canlı Ağırlıklarına Etkileri PDF
in Japanese Quails (Coturnix coturn japonica)
Tüketici Tercihini Etkileyen Bazı Piliç Eti Kalite Özellikleri Üzerine Farklı Aydınlatma Programları ve Cinsiyetin Etkileri PDF
Ramazan Yetişir, Mustafa Karakaya, Fatma İlhan, Mustafa Tahsin Yılmaz, Berna Özalp
Yeniden Örnekleme (Resampling) Yaklaşımı ve t Testinin Testin Gücü ve I. Tip Hata Bakımından Karşılaştırılması PDF
Özgür Koşkan, Fikret Gürbüz
Geyik Hamderilerinin Bazı Yapısal Özelliklerinin Araştırılması Üzerine Bir Çalışma PDF
Selime Menteş Çolak, Urana Dandar, Zahide Çavdar
Süt Sığırlarında Topallık ve Topallığın Bazı Özelliklere Etkisi PDF
Erdal Yaylak
Koyunlarda Karkas Kalitesinin Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler PDF
Duygu İnce, Veysel Ayhan
Konjuge Linoleik Asitin Biyolojik Özellikleri ve Hayvansal Ürünlerde Miktarını Artırmaya Yönelik Bazı Çalışmalar PDF
Şaban Çelebi, Adem Kaya
Hayvansal Üretim Dergisi Yazım Kuralları
Telif Hakkı Devri Formu


ISSN: 1301-9597