Yıl: 2006 Cilt: 47 Sayı: 2

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

Aydın İlinde Yetiştirilen Siyah-Alaca ve Esmer Irkı Sığırların Laktasyon Süt Verimleri ve Somatik Hücre Sayıları PDF
Atakan Koç
Küçük Menderes Havzasında Ödemiş, Tire, Bayındır ve Torbalı İlçelerindeki Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Teknik Etkinliklerinin Karşılaştırılması PDF
Nursel Koyubenbe, Mehmet Candemir
İzmir İli Çevresinde Kurban Olarak Kesilen Farklı Koyun Genotiplerinden Elde Edilen Derilerin Doğal Yağ Oranlarının Araştırılması PDF
Bahri Başaran, Nedim Koşum, B. Oral Bitlisli, Ahmet Aslan, Hüseyin Ata Karavana
Çiftlik Hayvanlarında Sosyal Sıra ve Agonistik Davranışlar PDF
Cemil Tölü, Türker Savaş
Akdeniz Bölgesindeki Devekuşu İşletmelerinin Mevcut Durumu, Ekonomik Analizi ve İşletmecilik Sorunları PDF
Gülşen Çopur, Erdal Dağıstan, Oğuz Parlakay
Kanatlı Hayvanlarda Sindirim Sisteminin Gelişimi ve Besleme İle Sindirim Sisteminin Gelişimi Arasındaki İlişki PDF
Ladine Çelik, Zümrüt Açıkgöz
Kanatlı Beslemede İnulinin Prebiyotik Olarak Önemi PDF
Meltem Asan, Numan Özcan
In Vitro Gaz Üretim Tekniğinde Sonuçları Etkileyen Faktörler PDF
Ünal Kılıç, B. Zehra Sarıçiçek
Hayvansal Üretim Dergisi Yazım Kuralları
Telif Hakkı Devri Formu


ISSN: 1301-9597