Yıl: 2004 Cilt: 45 Sayı: 1

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

HAYVANSAL ÜRETİM
150%">
Çiftlik Hayvanı Genetik Kaynaklarının Korunması ve Kullanımı İçin Yapılan Küresel Çabalar PDF
Fikri Çanta, İsmail Oğuz
Bıldırcın Yumurtalarında Bazı İç ve Dış Kalite Özellikleri ile Aralarındaki İlişkilerin Sayısal Görüntü Analizi ile Belirlenmesi PDF
Sedat Aktan
Sayısal Görüntü Analizi ile Etlik Piliçlerde Bazı Karkas Özelliklerinin Belirlenmesi PDF
Sedat Aktan
Using Possibilities of Dried Tomato Pomace in Broiler Chicken Diets Kurutulmuş Domates Posasının Etlik Piliç Rasyonlarında Kullanım Olanakları PDF
Editörden
Karma Yem Üretiminde Pelet Kalitesine Etki Eden Etkenler PDF
Hatice Basmacıoğlu
Damızlık Yetiştiriciliğinde Kuluçka Aksaklıkları PDF
Gülşen Çopur
Türkiyeâde Sağlıklı ve Güvenli Hayvansal Üretimin Gerekliliği PDF
Metin Duru, Ahmet Şahin
Hayvansal Üretim Dergisi Yazım Kuralları
Editörden
Instructions for Authors
Editörden


ISSN: 1301-9597