Yıl: 2000 Cilt: 41 Sayı: 1

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

Zootekni’nin Hizmetinde 40 Yıl ya da Egezooder’in Kısa Öyküsü PDF
M. Kaymakçı
Dna Analizlerinin Kimlik Kontrolünde Kullanimi ve Avrupa Birliğinde Yeni Düzenlemeler PDF
C. Ün, I. Oltmanns, K. Wimmers, S. Ponsuksili, F. Schmoll, K. Schellander
Mikrosatellitler ve Kullanım Alanları PDF
C. Ün, K. Wimmers, S. Ponsuksili, F. Schmoll, K. Schellander
İki Tavuk Genotipinde Transferrin Polimorfizmi PDF
G. Bilgen, İ. Oğuz, S. Yalçın
Keçilerde Kan Proteinleri Polimorfizmi PDF
C. Elmacı, S. Asal
Süt Sığırcılığında Vücut Kondüsyon Puanı ve Önemi PDF
E. Yaylak, A. Kaya
Balla Muamelenin Sığır Etinde Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri PDF
B. Tolon, A. Önenç, A. Kaya, Ö. Altan
Türkiye Arı Yetiştiriciliğinde Çukurova Bölgesinin Yeri ve Önemi PDF
U. Kumova, A. Korkmaz
Bal Arısı (Apis mellifera L.) Kolonilerinde Farklı Besleme Yöntemlerinin Koloni Gelişimi ve Bal Verimi Üzerine Etkilerinin Araştırılması PDF
U. Kumova
Kek ve Şurup (Sakkaroz) Yemlemesinin Bal Arısı (Apis mellifera L.) Kolonilerinin Performansı Üzerine Etkileri PDF
A. Güler
Bazı Silaj Katkı Maddelerinin Ruminantların Performansları Üzerindeki Etkileri PDF
İ. Filya
Farklı Formda Yemlerle Beslenen Etlik Piliçlerde Altlığa Değişik Düzeylerde Zeolit İlavesinin Performans ve Altlık Özellikleri Üzerine Etkileri PDF
M. Akşit, M. Bozkurt, A. Alçiçek
Canlı Hayvanda Karkas Kompozisyonu Tahmin Yöntemleri PDF
A. Kor, M. Ertuğrul
Karayaka Toklularında Bazı Testis Özellikleri PDF
M. Koyuncu, L. Şengül, E. Tuncel


ISSN: 1301-9597