Yıl: 1999 Cilt: 40 Sayı: 1

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

Süt Sığırcılığında Döl Verimine İlişkin Ekonomik Kayıplar ve Yetiştiricilerin Bilgi ve Teknoloji İhtiyacı PDF
T. Kumuk, Y. Akbaş, L. Türkmut
Alman Yerli Merinoslarında Kuzulama – Tohumlama Arası Geçen Süre ve Doğurma Tipinin Kimi Döl Verimi Ölçütleri Üzerine Etkileri PDF
N. Koşum, M. Kaymakçı, R. Wassmuth
Karayaka Erkek Toklularının Yapağı Verim Özellikleri PDF
M. Koyuncu, S. Duru, E. Tuncel
Entansif Kuzu Besisinde Nitrojen Kaynağı Olarak Üre Kullanılmasının Kuzuların Besi Performansı ile Bazı Kan ve Rumen Sıvısı Metabolitleri Üzerine Etkileri PDF
A. Karabulut, İ. Filya, İ. Ak, T. Değirmencioğlu, İ. Türkmen
Entansif Kuzu Besisinde Zeolit Kullanılmasının Kuzuların Besi Performansı ile Bazı Kan ve Rumen Sıvısı Metabolitleri Üzerine Etkileri PDF
İ. Filya, A. Karabulut, İ. Ak, V. Akgündüz
Ankara Keçisi Oğlaklarının Büyüme Özelliklerine Bazı Çevre Faktörleri ile Amilaz ve Transferrin Tiplerinin Etkisi PDF
C. Elmacı, G. Dellal, S. Asal, N. Akman
İzmir İli ve Civarında Bazı Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Yapılan Silo Yemlerinin Besin Madde İçeriği ve Silaj Kalitesinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma PDF
A. Alçiçek, F. Tarhan, K. Özkan, F. Adışen
Tuz ve Mikrobiyal Katkı Maddesi İlavesinin Mısır-Soya Karışımı Silajlarda Kalite ve Aerobik Dayanıklılık Üzerindeki Etkileri PDF
F. Koç, M. L. Özdüven, İ. Y. Yurtman
Ruminantların Beslenmesinde İyonofor Kullanımı PDF
A. M. Taluğ, H. Özkul
Tavuklarda Kısmi Yumurta Verimlerinde Öz Kardeş Gruplarının Genetik Varyansa Etkileri PDF
T. Savaş, E. Özkan
Etlik Piliçlerde Su ve Altlığa Kalsiyum Karbonat İlavesinin Kümes İçi Amonyak Konsantrasyonu ve Performansa Etkisi PDF
M. Bozkurt, A. Alçiçek, M. Çabuk
Japon Bıldırcınlarının Karma Yemlerine Katılan Kalsiyum ve Fosfor’un Yumurta Verim Özellikleri ile Yumurta Kabuk Kalitesine Olan Etkisi PDF
T. Ayaşan, F. Okan
Kanatlı Hayvan Beslemede Probiyotik Kullanımı PDF
Ş. Sarıca
Reproductive characteristics of Turkish Honeybee (Apis Mellifera L.) Genotypes PDF
A. Güler, A. Korkmaz, O. Kaftanoğlu
Yaban Arılarında Sosyal Yaşam PDF
B. Tolon


ISSN: 1301-9597