Yıl: 1998 Cilt: 38 Sayı: 1

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

Zavot, Esmer x Zavot F1 Melezlerinin Çeşitli Özellikleri
M. İLASLAN, A.E. OKAN, A. KOÇ, H. AKÇAY
Süt Sığırcılığında Düzenli Üreme ve Önemi
A. KAYA, E. YAYLAK, A. ÖNENÇ
Genetik Kopyalama’nın Sosyal Boyutları Üzerine
M. KAYMAKÇI
Seleksiyonda Transferrin ve Hemoglobin Polimorfizminden Yararlanabilme Olanakları
M. OKUMUT, M.A. ÇAM
Ruminantların Beslenmesinde Probiyotik Kullanımında Yeni Gelişmeler
A. ALÇİÇEK, Y. ŞAYAN, H. ÖZKUL
Çinko’nun Toklularda Testis Gelitimine Etkisi
M. KURAN, M. A. ÇAM, N. OCAK
Vibrotal İlavesinin Kuru Çayır Otunun Rumen Parçalanabilirliği ve Toklularda Büyüme Performansı Üzerine Etkisi
B. Z. SARIÇİÇEK, N. OCAK, H. ÇAYIROĞLU
Sarı Mısır Temeline Dayalı Etlik Piliç Karma Yemlerine Farklı Yağ Kaynakları İlavesinin Pigmentasyonu Üzerine Etkileri
F. KIRKPINAR, A. M. TALUĞ, R. ERKEK, F. SEVGİCAN
Kanatlı Yem ve Ürünlerinde İstenmeyen Maddeler
V. AYHAN, A. ALÇİÇEK
Balarısı (Apis mellifera L.) Kolonilerinde Fizyolojik Özellikler Arası İlişkiler
A. GÜLER


ISSN: 1301-9597