Yıl: 1990 Cilt: 33 Sayı: 1

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

Sönmez Hoca'nın Öyküsü
Mustafa KAYMAKÇI
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nce Geliştirilen Koyun Tipleri
Çetin KOÇAK, Mustafa KAYMAKÇI, Erdinç DEMİRÖREN
Türkiye Koyun Islahı Stratejisi Üzerine Bir Deneme
Mustafa KAYMAKÇI
Melezlemeden Yararlanarak Koyunculukta Karlılığın Arttırılması
Rudolf WASSMUTH
Koyunların Beslenmesinde Temel ilkeler
Kahraman ÖZKAN
Çukurova Bölgesinde Koyunculuk Konusunda Yapılmakta Olan Çalışmalar
Erdoğan PEKEL, Lütfi ÖZCAN, Okan GÜNEY
Koyunculukta Doğru Mer'a Kullanımı
Hikmet SOYA
Koyunculukta Silo Yemi
Yılmaz ŞAYAN, Asım KILIÇ
Çok Değerli Hocamıza
Yüksel YILDIRIM
Güle Güle Reşit HOCA
Haşim ÖĞÜT
Araştırmacı ve Uygulamacı Bir Hoca
İbrahim ÖZKAPLAN
Acıpayam Koyunu
Fehmi KAYA
Güle Güle
İsmail DEMİRCİ
Hocamıza
Erdoğan SELÇUK
Sönmez Hoca
Mahir GÜRBÜZ
Koca Çınar
İhsan POLAT
Prof. Dr. Reşit SÖNMEZ Hocamıza
Filiz Feryal PETEK
Çoban (Şiir)
Ayhan ÇIKIN


ISSN: 1301-9597