Kişiler

EDİTÖRLER

Prof. Dr. Süleyman ÇALDAK, İnönü Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA

Doç. Dr. Ahmet TANYILDIZ, Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü DİYARBAKIR, Türkiye

Doç. Dr. İbrahim Halil TUĞLUK, Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ADIYAMAN, TürkiyeISSN: 2458-8636