Kişiler

EDİTÖR YARDIMCILARI

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Uğurlu ARSLAN, Dicle Üniversitesi, Rektörlük Türk Dili Bölümü DİYARBAKIR

Dr. Abdulhakim TUĞLUK, DİCLE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Arş. Gör. Özkan CİĞA, Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü DİYARBAKIRISSN: 2458-8636