PROF. DR. ABDÜLKADİR KARAHAN’IN “FUZÛLΔ MERKEZLİ KLÂSİK TÜRK EDEBİYATI MESELELERİNE BAKIŞI

EYYÜP AZLAL
963 303

Öz


 Bir edebi eseri tam olarak anlayabilmek için sahibinin psikolojisini, muhitini,  estetik ölçüsünü, güzellik anlayışını da kavrayıp öylece izhara gerek vardır. Yazar için önem arz eden; eserin içindeki hayal âlemini, muhtevayı ve fikri vermektir. Bu yüzden Abdülkadir Karahan, üzerinde çalıştığı bir şaire büyüklük payesini verirken, onu eserinin hacminden, eserin sosyal değeri ve tarihle olan münasebetinden değil, o eseri vücuda getiren zatın muhitini, psikolojisini ön plana çıkarmaktır.


Tam metin:

PDF