Prof. Dr. Mine Mengi 'nin Hayatı ve Eserleri Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi

ŞEYMA NUR ZARARSIZ
2.331 462

Öz


Biyografi, asra ışık saçanlara yapılan bir şâhitliktir. Bu çalışma çerçevesinde Prof. Dr. Mine Mengi’nin hayatının ve eserlerinin müşahedesi söz konusu olmuştur. Mine Mengi 1943 yılında, Ankara’da dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise öğreniminin ardından Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun olmuştur. Doktorasını Edinburgh Üniversitesi’nde tamamlamış olan Mengi (1966-1969), yurda döndükten sonra Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmıştır (1970-1982). 1982’de Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde kurucu bölüm başkanı olarak görev almış, burada profesörlük unvanını elde etmiş, rahle-yi tedrisinde birçok öğrenci yetiştirmiştir. Çukurova Üniversitesi’nde, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün kurulması ve yapılanmasında fazlaca emeği olan Mine Mengi, aynı üniversiteden emekli olmuştur (2010). On sekiz yaşında başlayan edebiyat yolculuğu, kırk yılı aşkın süredir devam etmektedir. Bu yazıda, Mine Mengi’nin biyografisi anlatılmakla birlikte, çalışmalarının bibliyografik dökümü verilmeye çalışılmıştır.


Tam metin:

PDF