İslâm ve Türk Edebiyatı Çalışmalarında Bir Ömür: H. Ahmed Schmiede- Hayatı, Faaliyetleri ve Neşriyatı

ADEM CEYHAN
1.713 294

Öz


1935’te Berlin’de doğan ve 19 yaşında Müslüman olan H. Ahmed Schmiede (1935-2010), 1954’ten vefatına kadar İslâm dinine, Türk kültür ve edebiyatına dair yayınlar yapmış gayretli bir Türk dostu, verimli bir araştırmacı- yazar ve mütercimdir. Çeşitli gazete ve dergilerde İslâm, Türk edebiyatı, Türk, Azerbaycan ve Alman edebiyat tarihinin belli başlı şahsiyetleri, Türk-Alman münasebetleri gibi muhtelif konularda yazıları yayımlanmış olan Schmiede, Kuzey Azerbaycan edebiyatını Türkiye’de, Türk edebiyatını Azerbaycan’da, her iki ülke edebiyatını Almanya’da kitap, makale ve konferans yoluyla tanıtmaya çalışmıştır. Onun Almanca hadis çevirileri, Dede Korkut Hikâyeleri’nin Almanca tercümesi, Türkçe aslının tenkitli neşri, Giritli Aziz Ali Efendi’nin (ö. 1798) hayatı, Azerbaycan masallarından seçmeler… gibi Eski Türk, Yeni Türk ve Türk Halk Edebiyatına ait çok sayıda yayını bulunmaktadır. Bu çalışmada, Schmiede’nin hayatı kısaca hikâye edildikten sonra, yayımlanmış eserleri hakkında bilgi verilmektedir.


Tam metin:

PDF

Referanslar


Akpınar, Yavuz. (2011), “Bahtiyar Vahabzade: Hayatı, Eserleri, Türkiye’de Tanınması”, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Sayı 31, s. 11-22.

“Almanya”. (1959), İslâm, Ocak-Şubat, Sayı 23, s. 22.

“Almanyada İslâm Merkezi”. (1962), Sebilürreşad, Mayıs, c. 15, sayı 335, s. 157.

“Almanya’da Yeni Bir Cami”. (1967), İslâm Medeniyeti, 15 Kasım, yıl 1, sayı 4, s. 48.

Aras, Orhan. (2013), Kâşgar’dan Berlin’e Portreler ve Kitaplar, Berikan Yayınevi, Ankara.

Dağlı, Hızır. (1977), “Açılan sabahlara selâm”, Türk Edebiyatı, Ekim, sayı 48, s. 26-27.

Erdan, Ahmet. (1977), “Azerbaycan Masalları Alman Dilinde”, Türk Edebiyatı, Kasım Sayı 49, s. 26-27.

Ertem, “Rekin. (1967), “İnanmak İstiyorum”, İslâm Medeniyeti dergisi, Eylül, sayı 2, s. 35.

Eygi, Mehmet Şevket. (2005), “50 Bin Yassı Kadayıf”, Millî Gazete, 26 Aralık.

Güzel, Abdurrahman. (1977), “Bibliyografya: Türkische Dichtung im Dienst am Islam: Türk Şiirinin İslâm’a Hizmeti ve H. Achmed Schmiede”, Türk Kültürü, Şubat, yıl XV, Sayı 172, s. 253-255.

Güzel, Abdurrahman. (1977), “Türk Şiiri ve Türk Masalları Sahasında Yazılan İki Eser”, Ankara Ticaret Odası Dergisi, Eylül- Ekim 1977, s. 41-49.

“Haberler- Almanya” (1960). İslâm, yıl 5, Sayı 38, Kasım, s. 64.

Işık, İhsan. (2006), Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi, Elvan Yayınları, Ankara.

İslâm (1964), yıl 8, Sayı 78, Mart, s. 190.

Mısıroğlu, Kadir. (1995), Geçmiş Günü Elerken -II-, Sebil yayını, İstanbul.

Özbalcı, Mustafa. (2011), “Yarım Kalmış Bir Proje: ‘1000 Temel Eser’ Dizisi”, Türk Yurdu dergisi, Haziran, Sayı 286, s. 126-138.

Schmiede, H. Ahmed. (1989), “Başbakan Sayın Turgut Özal’a Açık Mektup”, Türk Edebiyatı, Temmuz, Sayı 189, s. 21.

Schmiede, H. Ahmed. (1995), “Dede Korkut Alman Dilinde”, Türk Edebiyatı, Haziran, Sayı 260, s. 14.

Schmiede, H. Ahmed. (1995), “Dede Korkut artık Almanca ‘Soyluyor”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Haziran, Sayı 102, s. 7-8.

Schmiede, H. Ahmet. (1982), “Türkçe üzerine…”, Türk Edebiyatı, Ocak, Sayı 99, s. 40-41.

Schmiede, H. Ahmed. (1976), Türk Şiirinin İslâm’a Hizmeti ve H. Achmed Schmiede, derleyen M. Pertev Zapsu), İrfan Matbaası, İstanbul.

Schmiede, Achmed. (1991), Zülmette Veten Duyğuları, Kızıl Rus ve Şahlık İran İstibdadı Yıllarında Azerbaycan Şiirinden Örnekler, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara.

Soymen, Mehmet. (1955), Cep İlmihali, Diyanet İşleri Reisliği Yayınları, Ankara.