ANTEPLİ AYNÎ’NİN FARSÇA DİVANI

İsmail Hakkı Aksoyak
948 316

Öz


Farsça şiir söyleyen şairleri bir kısmı saray çevresinde yetişmiş hatta Osmanlı padişahları arasında Farsça divan sahibi şairler de çıkmıştır. Farsça şiir söyleme geleneği de Mevleviliğe bağlı şairler arasında gelişmiştir. Kendisini Nakşî ve Celvetî ilân eden Antepli Aynî Mevlana ve Mevleviliğe duyduğu sevgi ile mevlevilikte karar kılmış olmalıdır. Sarayda Farsça hocalığı da yapmış olan Aynî'nin Farsça Divanı bu makale ile günümüz Türkçesine aktarılmıştır.

Tam metin:

PDF