Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 2, Sayı 3 (2016): PROF. DR. ABDULKERİM ABDULKADİROĞLU ÖZEL SAYISI 18. ASIRDA YAZILMIŞ MÜNŞİYÂNE/ÜSLÛB-I ÂLÎ NESİR VE MENSUR MUAMMÂ ÖRNEĞİ BİR ESER: ŞEFÎK-NÂME Öz   PDF
Turgut KOÇOĞLU
 
Cilt 2, Sayı 3 (2016): PROF. DR. ABDULKERİM ABDULKADİROĞLU ÖZEL SAYISI AHMED CÂHİDÎ’NİN MENSUR ESERLERİNDE DİL VE ÜSLÛP ÖZELLİKLERİ Öz   PDF
Gülgün YAZICI
 
Cilt 2, Sayı 4 (2016): BAHAR 2016 AHMED HAMDÎ’NİN “BELÂGAT-I LİSÂN-I ‘OSMÂNΔ VE AHMED CEVDET PAŞA’NIN “BELÂGAT-I ‘OSMÂNİYYE” ADLI ESERLERİNİN MUKÂYESESİ Öz   PDF
Eyup BARLAK
 
Cilt 2, Sayı 5 (2016): PROF. DR. MİNE MENGİ ÖZEL SAYISI ALİ EMÎRÎ EFENDİ DÎVÂNINDA KİTAP VE “KİTÂB” REDİFLİ ÜÇ GAZEL Öz   PDF
MUSTAFA UĞURLU ARSLAN
 
Cilt 2, Sayı 5 (2016): PROF. DR. MİNE MENGİ ÖZEL SAYISI Ali Şir Nevâyî’nin Eserlerinde “latife” Kavramı Öz   PDF
AYŞEHAN DENİZ ABİK
 
Cilt 2, Sayı 5 (2016): PROF. DR. MİNE MENGİ ÖZEL SAYISI ANTEPLİ AYNÎ’NİN FARSÇA DİVANI Öz   PDF
İsmail Hakkı Aksoyak
 
Cilt 1, Sayı 2 (2015): KIŞ 2015 ARZ-I İHTİRÂM: TEŞEKKÜR-NÂME KLÂSİK TÜRK ŞİİRİNDE TEŞEKKÜR İÇERİKLİ ŞİİRLER Öz   PDF
İbrahim Halil TUĞLUK
 
Cilt 1, Sayı 2 (2015): KIŞ 2015 BENLİK AYNASINDA ŞEYH GÂLİB’İN İDDİÂLARI Öz   PDF
Abdülkadir DAĞLAR
 
Cilt 2, Sayı 5 (2016): PROF. DR. MİNE MENGİ ÖZEL SAYISI BİR BİYOGRAFİ USTASI, BİR KLÂSİK DÖNEM EDEBİYAT ELEŞTİRMENİ LATÎFÎ VE ŞAİRLER TEZKİRESİ Öz   PDF
RIDVAN CANIM
 
Cilt 2, Sayı 5 (2016): PROF. DR. MİNE MENGİ ÖZEL SAYISI DEDE KORKUT HİKAYELERİNDE İSLAMİ UNSURLAR Öz   PDF
RECEP ŞÜKRÜ GÜNGÖR
 
Cilt 2, Sayı 5 (2016): PROF. DR. MİNE MENGİ ÖZEL SAYISI DENEYSEL EDEBİYAT YÖNÜYLE DÎVÂN ŞİİRİNDE BİR TARZ: GAZEL-İ MUSANNA’ YAHUT “GAZEL ENDER GAZEL” Öz   PDF
Turgut KOÇOĞLU
 
Cilt 2, Sayı 5 (2016): PROF. DR. MİNE MENGİ ÖZEL SAYISI DİVAN ŞİİRİNDE VATAN Öz   PDF
MEHMET SARI
 
Cilt 1, Sayı 2 (2015): KIŞ 2015 EBÜZZİYA TEVFİK, NÜMÛNE-İ EDEBİYYÂT-I OSMÂNİYYE Öz   PDF
Mustafa Uğurlu ARSLAN
 
Cilt 2, Sayı 3 (2016): PROF. DR. ABDULKERİM ABDULKADİROĞLU ÖZEL SAYISI EDİNCİKLİ RAVZÎ DİVANINDA ON ALTINCI YÜZYIL EDİNCİK ŞEHİR HAYATININ YANSIMALARI Öz   PDF
Abdülkerim GÜLHAN
 
Cilt 1, Sayı 1 (2015): GÜZ 2015 EDİTÖR NOTU Öz   PDF
EDİTÖR NOTU -
 
Cilt 1, Sayı 2 (2015): KIŞ 2015 EDİTÖR NOTU Öz   PDF
- -
 
Cilt 2, Sayı 4 (2016): BAHAR 2016 EDİTÖR NOTU Öz   PDF
- -
 
Cilt 2, Sayı 3 (2016): PROF. DR. ABDULKERİM ABDULKADİROĞLU ÖZEL SAYISI EDİTÖR NOTU Öz   PDF
- -
 
Cilt 2, Sayı 5 (2016): PROF. DR. MİNE MENGİ ÖZEL SAYISI EDİTÖR NOTU Öz   PDF
- -
 
Cilt 2, Sayı 3 (2016): PROF. DR. ABDULKERİM ABDULKADİROĞLU ÖZEL SAYISI FÂİK’İN, ‘ELÂ YÂ EYYÜHE'S-SÂKÎ EDİR KE’SEN VE NÂVİLHÂ’ MISRAINA TASAVVUFÎ ŞERHİ: LÜBB-İ SÜHAN” Öz   PDF
İsmail Hakkı Aksoyak
 
Cilt 2, Sayı 3 (2016): PROF. DR. ABDULKERİM ABDULKADİROĞLU ÖZEL SAYISI FUZÛLÎ’NİN HADÎKATU’S-SU’ADÂ’SI ÜZERİNE NOTLAR Öz   PDF
Ahmet TANYILDIZ
 
Cilt 2, Sayı 5 (2016): PROF. DR. MİNE MENGİ ÖZEL SAYISI GAZELİN GARİP OLDUĞU DEVİRLERDE GARİBİ GAZELDEN OKUMAK NECÂTÎ’NİN ‘GARÎB’ REDİFLİ İLK GAZELİ Öz   PDF
Aydın KIRMAN
 
Cilt 2, Sayı 5 (2016): PROF. DR. MİNE MENGİ ÖZEL SAYISI Harf/Lafız-Söz/Anlam İlişkisinin Edebî Yönü ve Genc-i Esrâr-ı Ma’nî ile Temsilî (Analojik) Anlatımı Öz   PDF
NURAN ÖZTÜRK
 
Cilt 1, Sayı 1 (2015): GÜZ 2015 İÇİNDEKİLER Öz   PDF
İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER
 
Cilt 1, Sayı 2 (2015): KIŞ 2015 İÇİNDEKİLER Öz   PDF
- -
 
Toplam 78 ögeden 1 - 25 arası 1 2 3 4 > >> 


ISSN: 2458-8636