LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK İLE İLGİLİ BİLGİLERİ VE DAVRANIŞ EĞİLİMLERİ

Serap ÖZBAŞ
1.716 486

Öz


Bu araştırmada, lise öğrencilerinin biyolojik çeşitlilik ile ilgili bilgileri ve davranış eğilimleri incelenmiştir. Ayrıca öğrencilerin biyolojik çeşitlilik bilgilerinde ve davranış eğilimlerinde cinsiyet ve sınıf değişkenin etkisi değerlendirilmiştir. Araştırmaya Lefkoşa’da rastgele seçilen dört lisenin öğrencileri katılmıştır. Gönüllü katılan 187 dokuzuncu, onuncu, on birinci ve on ikinci sınıf öğrencisine biyolojik çeşitlilik bilgi testi ve tutum ölçeği uygulanmıştır. Araştırma sonucuna göre öğrenciler soruların yarıdan fazlasını doğru olarak yanıtlamışlardır. Biyolojik çeşitlilik bilgisinde cinsiyet anlamlı bir etki etmezken; sınıf seviyesi anlamlı bir etki etmektedir. Öğrencilerin biyolojik çeşitliliği koruma eğilimi, kullanma eğiliminden daha fazladır. Ancak biyolojik çeşitliliği koruma ve kullanma eğilimleri, cinsiyet ve sınıf seviyesine göre istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik göstermemektedir.  Son olarak biyolojik çeşitlilik bilgi, koruma eğilimi ve kullanma eğilimi arasında doğrusal olumlu bir ilişki söz konusudur.

Tam metin:

PDF


Referanslar


AHLFINGER, R., Gibbs, J., Harrison, I., Laverty, M. & Sterling, E. (2008). What is biodiversity. Nora Bynum (Edit.). Rice University, Houston: Connexions.

ATEŞ, M (2010). İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin biyolojik çeşitliliğe yönelik bilgi, değer ve davranış düzeyleri. Yüksek Lisans Tezi. Osmangazi Ünversitesi, Eskişehir.

BORGERHOFF-MULDER, M., and Coppolillo, P. (2005) Conservation. Linking ecology, economics and culture. Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1, 1-15.

CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY (CBD) (1996). Convention on Biological Diversity

http://www.cem.gov.tr/erozyon/Files/faaliyetler/dis_iliskiler/biyolojik_cesitlilik_sozlesmesi/Biyolojik_Cesitlilik_Sozlesmesi_Turkce.pdf. (Erişim Tarihi: 06.01.2016)

CBD (2010). Cyprus - Fourth National Report to the United Nations. Department of Environment Ministry of Agriculture, Natural Resources And Environment. https://www.cbd.int/doc/world/cy/cy-nr-04-en.pdf . . (Erişim Tarihi: 06.01.2016)

CBD (2014). Cyprus - Fifth National Report tothe United Nations Convention on Biological Diversity. Department of Environment Ministry of Agriculture, Natural Resources And Environment. https://www.cbd.int/doc/world/cy/cy-nr-04-en.pdf . . (Erişim Tarihi: 06.01.2016)

ÇELİK, İ. (2010). Biyoçeşitlilik ne kadar değerli?. Bilim ve Teknik Yayınları, Ankara, ss 10-20.

ÇELİKKOL, N. Z. (2011). Ortaöğretim öğrencilerin biyolojik çeşitliliğe yönelik bilgileri ve tutumları. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

CHARALAMBIDES, A., G. & Nisiforou, O., A. (2012). Assessing Undergraduate University Students' Level of Knowledge, Attitudes and Behaviour Towards Biodiversity: A casestudy in Cyprus. International Journal of Science Education, 34(7),1027–1051. http://dx.doi.org/10.1243/09544070JAUTO323. (Erişim Tarihi: 06.01.2016)

DE GROOT, J. I. M. & Steg, L. (2007c). Value orientations and environmental beliefs in five countries: Validity of an instrument to measure egoistic, altruistic and biospheric value orientations. Journal of Cross-Cultural Psychology, 38, 318-332.

DELIPETROU, P., Makhzoumi, P., Dimopoulos, P., ve Georghiou, K. (2008). Cyprus. I. N. Vogiatzakis, et al. (ed.), Mediterranean Island Landscapes, Mediterranean Island Landscapes. http://users.uoa.gr/~kgeorghi/files/20_cyprus_landscape.pdf. (Erişim Tarihi: 06.01.2016)

DE NUNEZ, L. M. R. (2000). United States and Venezuelan high school students' knowledge of and attitudes towards biodiversity. Master of Science (or Education) Degree. University of Wisconsin-Stout.

DERVİŞOĞLU, S. (2007). Biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik egitim için ögrenme ön koşulları. Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. (Erişim Tarihi: 06.01.2016)

EDWARDS, P. J. & Abivardi, C (1998). The value of biodivesity: Where ecology and economy blend. Biological Conservation, 83(3), 239-246.

IŞIK, K. (2000). Biyoçeşitlilik. Yeri: Erozyonla Mücadele-TEMA Eğitim Seminerleri Notları. (TEMA Vakfı Yayınları No:26 (Ders kitabı içinde bir bölüm), İstanbul, ss: 177-201. (Erişim Tarihi: 06.01.2016)

IŞIK, K. (1999). Çevre Sorunları Biyolojik Çeşitlilik ve Orman Gen Kaynaklarımız. 1. Baskı. İstanbul: Tema Yayınları. ss 2-10. (Erişim Tarihi: 06.01.2016)

HUNTER, L.M.,& Brehm, J. (2003). Qualitativeinsightintopublic knowledge of andconcernwith biodiversity. Human Ecology, 31(2), 309-320.

MCCOY, W. M., McCoy, A. K. & Levey, J. D., (2007). Teaching Biodiversity to Students in Inner City & Under Resourced Schools. The American Biology Teacher, 69(8), 473-476.

MENZEL, S. (2007). Learning prerequisties for biodiversity education. Dissertation. Göttingen University, Germany.

ÖZSOY, S. & Özsoy, G. (2013). Effect Size Reporting in Educational Research. Elementary Education Online, 12(2), 334-346.

SİM, G. (2015). Learning about biodiversity: investigating children’s learning at a museum, environment centre and a live animal show. PhD thesis, UCL Institute of Education.

SINGH, R. (2010) Learning the indigenous knowledge through contest: a participatory method of ecoliteracy. Indian Journal of Traditional knowledge, 9(2) 355-360.

TURNER-EFFORT, G. (1997). Public awareness and perceptions of biodiversity. Transactions of the Illinois State Academy of Science, 90(3), 113-121.