LORD OF THE FLIES ÇEVİRİLERİNDE KAYNAK / HEDEF ODAKLI EĞİLİMLER

Özge AKSOY, Zekiye Müge TAVİL
1.706 367

Öz


Sözlü veya yazılı iletişim farklı diller ya da farklı kültürler arasında gerçekleştiğinde, iletişimi sağlayan araç yalnızca dil değil, aynı zamanda iki dil arasında köprü görevini üstlenmiş olan çeviridir. Bir edebi eser doğduğu kültür içerisinde yazarın okuyucu ile iletişime geçmesini sağlarken, aynı eserin çevirisi de çevrildiği dilin kültürü içerisinde yazar ve okuyucu arasında bağ kurar. İşte bu noktada şu sorular dikkat çekicidir: Bir eser çevirisi, eserin doğduğu şekliyle, başka bir dildeki eşdeğeri gibi mi çevrilmeli yoksa çevrildiği dilde ve çevrildiği kültür içerisinde yeniden mi doğmalı? Bu sorulardan ortaya çıkan basit zıtlık, aslında çeviribilimcilerin yıllardır hatta yüzyıllardır üzerinde durduğu, çeviri kaynak metne ve kültüre mi yoksa hedef dil ve kültüre mi daha yakın olmalı tartışmasını akla getirmektedir. Bu çalışmada, William Golding’ in Lord of the Flies eserinin iki farklı çevirisi Toury’ nin çeviri normları çerçevesinde incelenmiştir. Bulgular, Mina Urgan’ ın hedef odaklı,  Müge Tayşi’ nin ise daha çok kaynak odaklı çeviri yaklaşımı benimsediğini göstermiştir. 

Tam metin:

PDF


Referanslar


BAKER, Mona. (2001), Routledge Encyclopaedia of Translation Studies, New York, Routledge.

BASSNETT, Susan. (2002), Translation Studies, London and New York, Routledge.

COOK, Guy. (2003), Applied Linguistics, New York, Oxford University Press.

GOLDING, William. (2006), Lord of the Flies. New York, Perigee Publications

GOLDING, William. (2014), Sineklerin Tanrısı, (M. Urgan, Çev.), İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

GOLDING, William. (1983), İşte Bizim Dünya, (M. TAYŞİ, Çev.), İstanbul, Deniz Kitaplar Yayınevi.

GOLDING, William. (1969), İşte Bizim Dünya, (Ö. SÜSOY, Çev.), İstanbul, Habora Yayınevi.

GÜRÇAĞLAR T, Şehnaz. (2014), Çevirinin ABC’si, İstanbul, Say Yayınları, 2.Baskı

HAY, Funda. (2014), ‘Mina Urgan’ın Lord of the Flies Çevirisinde Metne Bağlılık’, Littera Edebiyat Yazıları, cilt.35, ss. 219-225

HOLMES, James S. (2000), ‘’The Name and Nature of Translatiıon Studies’’, Lawrence Venuti (der.), The Translation Studies Reader, London and New York, Routledge, 172-185.

HOLMES, James S. (1994), Translated! Papers on Literary Translation and Translation Studies, Amsterdam, Rodopi Editions.

KARA, Alper. (2009), William Golding’ in Lord of the Flies adlı eserinin çeviribilimsel karşılaştırmalı İncelemesi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Erzurum.

KELLY, Maureen. (2000), CliffsNotes: Golding’s Lord of the Flies, USA, IDG Books Worldwide, Inc.

MUNDAY, Jeremy. (2008), Introducing Translation Studies: Theories and Applications, London and New York, Routledge, 2.Baskı.

TOURY, Gideon. (1995), Descriptive Translation Studies and Beyond, USA, John Benjamins Publishing Company.