TÜRKİYE'DE MUHAFAZAKÂR KESİMİN DEĞİŞEN HAYAT TARZI

İsmail DEMİREZEN
2.066 458

Öz


Günümüz Türkiye’sinde muhafazakâr bireylerin hayat tarzlarında önemli dönüşümler görülmektedir.  Giyim tarzlarından, boş vakitlerini değerlendirmeye kadar birçok konuda önemli dönüşümler gözlenmektedir.  Bu dönüşümleri anlama çabasında olan bu makalede ilk olarak hayat tarzlarını anlamada önemli bir araç olan habitus kavramsallaştırması incelenmiştir.  İkinci olarak söz konusu dönüşümün müsebbibi olarak değerlendirdiğimiz tüketim toplumsal yapısının özellikleri açıklanmış ve Türkiye’nin tüketim toplumuna dönüşümü incelenmiştir.  Üçüncü olarak ise muhafazakâr kesimin hayat tarzlarındaki değişimi gösteren iki toplumsal olgu ele alınmıştır: (i) Tesettürün dönüşümü ve ala dergisi ve (ii) boş zamanların değerlendirmesinde ortaya çıkan turistik bakış tarzı.  Son olarak söz konusu olgular etrafında muhafazakârların hayat tarzlarındaki dönüşüm gündelik hayatın estetikleşmesi ve metalaşması çerçevesinde anlaşılmaya çalışılmıştır. 


Tam metin:

PDF


Referanslar


BAUDRILLARD, Jean. (1988), The Consumer Society, London, Sage Publication.

BOURDIEU Pierre. (1980), The Logic of Practice. Trans. Richard Nice, Stanford, Stanford University Press.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI, (2012), “2012 yılı Hac Değerlendirme Toplantısı, Abant’ta başladı”, (erişim adresi: http://www.diyanet.gov.tr/tr/icerik/2012-yili-hac-degerlendirme-toplantisi-abant’ta-basladi/7945 ), (erişim tarihi: 01. Mayıs 2016).

DEMİREZEN, İsmail. (2012), “Tüketim Toplumunda Dini Metinlerin Yeniden Anlaşılması”, Bayram Ali Çetinkaya (Ed.)Dini ve Felsefi Metinler: Yirmibirinci Yüzılda Yeniden Okuma, Anlama ve Algılama, cilt: I, ss. 493-503. İstanbul, Sultanbeyli Belediye Başkanlığı.

GALBRAİTH, John Kenneth (2001), The Essential Galbraith. New York, Houghton Mifflin Company.

GASTEBURSA. (2012), “Muhafazakar Modanın Kurumsal Mutfağı”, (erişim adresi:http://www.gastebursa.com/editorun-secimi/2012/1/28/31285/muhafazakar-modanin-kurumsal-mutfagi-ala.htm), (erişim tarihi: 01. Ocak 2012).

HABERTÜRK. (2011), “Modada Muhafazakar Kapışma”, (erişim adresi: http://www.haberturk.com/yasam/haber/679432-modada-muhafazakar-kapisma ), (erişim tarihi: 01. Mayıs 2016).

JENKS, C. (1995) “The centrality of the eye in western culture: an introduction”, in C. Jenks (ed.), Visual Culture, London, Routledge. ss. 1–25.

RITZER, George, Douglas Goodman ve Wendy Wiedenhoft, (2001), “Theories of Consumption”, George Ritzer ve Barry Smart (Ed.), Handbook of Social Theory, London, Sage Publications.

URRY, John. (2002), The Tourist Gaze. London, Sage Publications.