XIX. YÜZYIL RUS EDEBİYATINDA ELEŞTİRİ

Fatma ATAKLI SAÇAK
1.992 310

Öz


Edebiyat eleştirisi, edebi eserleri sanat çerçevesinde inceleyen,  edebiyatla ilgili bir bilimdir. Eleştiri, edebiyat eserlerini yaşamın toplumsal ve ruhsal sorunlarını da kapsayarak çağdaş bakış açısıyla değerlendirme ve yorumlama işiyle uğraşmakta; edebi akımların yaratıcı ilkelerini açığa çıkarmakta, onaylamakta ve açıklamaktadır, Edebiyat eleştirisi, diğer sosyal disiplinlerin yanı sıra, edebiyat ve sanatla iç içedir.

XVIII. yüzyılın başlangıcında, Petro reformlarıyla birlikte genişleyen bir okur kitlesi ve edebiyat alanında meydana gelen gelişmelerle birlikte,  edebiyat eleştirisi de Rus edebiyatında kendini göstermeye başlamış, ilk gazete ve dergiler ortaya çıkmaya başlamıştır. Tüm bunların sonucunda; Rus edebiyatı ve eleştirisi, XVIII. yüzyıl Batı Avrupa Aydınlanma hareketleriyle birlikte büyük bir gelişme göstermiştir. 

XIX. yüzyılda ise Rus edebiyat eleştirisi, çeşitli edebi akımların etkisi altında parlak bir devir geçirmiştir. XIX. yüzyılın ilk yarısında edebiyat eleştirisinin bölümleri, klasisizm, sentimentalizm, romantizm gibi edebiyat akımlarının temelinde oluşmuştur. XIX. yüzyılın ikinci yarısında edebiyat, toplumsal konularla eleştiride bütünleşmiştir. 


Tam metin:

PDF


Referanslar


ALBAYRAK, B. Sadık. (2008), “19. Yüzyıl Rus Gerçekçiliği Üzerine Notlar”, (erişim adresi: http://www.uzunhikaye.org/icerik/19-yuzyil-rus-gercekciligi-uzerine-notlar/) (erişim tarihi: 20.10.2013)

ÇİL, Volkan, “Edebiyat Eleştirisi ve Eleştiri Kuramları” (erişim adresi: www.academia.edu/15139061/Edebiyat_Eleştirisi_ve_Kuramları), (erişim tarihi: 24.10.2016)

HAFIZOĞLU, Leyla. (2003), Rus Eleştiri Tarihinde Dostoyevski, Uludağ Üniversitesi fen-edebiyat fakültesi sosyal bilimler dergisi, Yıl: 4, Sayı: 5, 2003/2., ss.125-134.

İstoriya Russkoy Literaturnoy Kritiki, (erişim adresi: http://www.durov.com/study/1358777319-2186.html) (erişim tarihi, 18.10.2013)

KULEŞOV, V. İ. (1972), İstoriya Russkoy Kritiki XVIII – XIX vekov: Uçeb. posobie dlya stud. filog. cpets. un-t i pedinstitutut, Moskva: «Просвещение».

“Literatura XVIII v. v kritike i literaturovedenii”, (erişim adresi: http://www.konspektov.net/question/1848057), (erişim tarihi: 20.10.2016)

MAŞİNSKİY S. (1959) “Gogol v Otsenke Russkoy Kritiki [Belinskiy o Gogole]” N. V. Gogol v Russkoy Kritike i Vospominaniyah Sovremennikov, Moskva: Detgiz. (erişim adresi: www.a4format.ru) (erişim tarihi: 25.10.2016)

OLCAY, Türkan (2008), "19. Yy. Rus Edebiyatında Romantizm Üzerine", Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.367-381.

Otvetı na Ekzamenatsionnıye Voprosı po İstorii Russkoy Literaturnoy Kritiki 18-19 vv. (2016), (erişim adresi: otveti-examen.ru/.../301-otvety-na-ekzamenatsionnye-vopr) (erişim tarihi: 20.10. 2016)

PROZOROV, V. V. (2009) İstoriya Russkoy Literaturnoy Kritiki, Moskva: İzdatelskiy Tsentr “Akademiya”.

Stati V.G. Belinskovo o Tvorçestve M. Yu. Lermontova, (erişim adresi: , http://vsesochineniya.ru/stati-v-g-belinskogo-o-tvorchestve-m-yu-lermontova.html ) (erişim tarihi: 23.10.2016)

ŞENER, Leyla (2013), “Büyük Petro Dönemi Rusya’da Çeviri Faaliyetleri”, Tarih Okulu Dergisi, Yıl 6, Sayı XV, ss. 570-576.

YAKUŞİN N. İ., OVÇİNNİKOVA L. V. (2005), “Programma Kursa «İstoriya Russkoy Literaturnoy Kritiki”. – M.: İMPE im. A. S. Griboyedova, 2005. – 22s. (erişim adresi: www.iile.ru/library/meth/m333.rtf) (erişim tarihi: 18 Ekim 2016)

WALİCKİ, Andrzej. (2009), Rus Düşünce Tarihi Aydınlanma’dan Marksizme, çev: A. Şenel, İstanbul: İletişim Yayınları.

İstoriya Russkoy Literaturnoy Kritiki, (erişim adresi: http://www.durov.com/study/1358777319-2186.html) (erişim tarihi, 18.10.2013)