Cilt 9, Sayı 2 (2016)

ARALIK

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir PDF

İçindekiler

Makaleler

GÖÇMENLERİN KİMLİK ARAYIŞI PDF
Yakup ÇOŞTU
TÜRKİYE'DE MUHAFAZAKÂR KESİMİN DEĞİŞEN HAYAT TARZI PDF
İsmail DEMİREZEN
KÜLTÜR, DİN VE YEMEK ETKİLEŞİMİ ÇERÇEVESİNDE ARAP MUTFAĞININ KAVRAMSAL OLARAK İNCELENMESİ: ADANA İLİ ÖRNEĞİ PDF
Oya Berkay KARACA, Sıla KARACAOĞLU
SOSYAL MEDYA KULLANICILARININ MARKA FARKINDALIK DÜZEYLERİNE GÖRE SOSYAL SORUMLULUK PROJE FARKINDALIKLARI ARASINDAKİ FARKLILIKLARININ BELİRLENMESİ: Eti Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri Üzerine Bir Araştırma PDF
Sabiha KILIÇ, Kübra Müge ÇAKARÖZ
2007 SEÇİMİNİN SİYASAL DEĞER HARİTASI: SİYASETÇİLERİN SÖYLEMLERİ ÜZERİNE BİR DEĞER ANALİZİ PDF
Aynur KÖSE
GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARININ LİKİDİTE VE KARLILIK PERFORMANSLARININ COPRAS YÖNTEMİ İLE ANALİZİ PDF
Hasan UYGURTÜRK, Neilan SOYLU
THE IMPLICATIONS OF THE UKRAINE CRISIS FOR NATO SOLIDARITY: NATO BETWEEN COOPERATIVE SECURITY AND COLLECTIVE DEFENCE PDF (English)
Arif BAĞBAŞLIOĞLU
DOĞAL AFETLERLE İLGİLİ KURULUŞLARIN ÖNEM VE SORUMLULUK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİDEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ PDF
Ayhan BAYRAM, Seyhan BİLİR GÜLER
TANZİMAT MİZAHININ SONU: 1877 MATBUAT KANUNU TARTIŞMALARI VE OSMANLI’DA MİZAH DERGİLERİNİN KAPANMASI PDF
Gökhan DEMİRKOL
ENFLASYONUN FİNANSAL PİYASALARIN VOLATİLİTESİNE ETKİSİ: BORSA İSTANBUL ÜZERİNE BİR UYGULAMA PDF
Mercan HATİPOĞLU
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FARKLILIKLARIN YÖNETİMİNE İLİŞKİN ALGILARININ İNCELENMESİ PDF
Erhan ALABAY, Sultan Bilge KESKİNKILIÇ KARA
XVIII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ İLE AVUSTURYA ARASINDAKİ TİCARET ANTLAŞMALARI VE YAŞANAN DEĞİŞİMLER (1718-1791) PDF
Uğur KURTARAN
ISO BİRİNCİ 500 VE İKİNCİ 500 ŞİRKETLERİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YAKLAŞIMIYLA SEKTÖR ETKİNLİKLERİNİN ÖLÇÜLMESİ PDF
Burcu ORALHAN, Sevgi SÜMERLİ SARIGÜL
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK İLE İLGİLİ BİLGİLERİ VE DAVRANIŞ EĞİLİMLERİ PDF
Serap ÖZBAŞ
DIJITAL ÖRNEK OLAYA DAYALI ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKDADEMIK GÜDÜLENMELERI ÜZERINDEKI ETKISI PDF
Fatih SALTAN, Meltem AKIN KÖSTERELİOĞLU, ilker KÖSTERELİOĞLU
GENEL LİSELERİN İKİNCİ SINIFLARINDA OKUTULAN TÜRK EDEBİYATI DERS KİTAPLARINDAKİ METİN ALTI SORULARI ÜZERİNE BİR İNCELEME PDF
Vefa SAVAŞKAN
HİTİT DİNİ İNANÇLARINDA Éhešta- İLE İLGİLİ YENİ DÜŞÜNCELER PDF
Özlem SİR GAVAZ
ŞEYHÜLİSLAM YAHYA DİVANINDA DENİZ İMGESİ PDF
Kürşat Şamil ŞAHİN
KIRSAL TURİZME BÜTÜNLEŞİK YAKLAŞIM: AVRUPA BİRLİĞİ ÖRNEĞİ PDF
İlkay TAŞ, Sedef EYLEMER, Sühal ŞEMŞİT
OKUL YÖNETİCİLERİNİN MOTİVASYONLARINI ETKİLEYEN UNSURLAR PDF
Sinan YALÇIN
MEKÂNSAL AYRIŞMANIN BİR YENİ BİÇİMİ OLARAK KAPALIKAPILI SİTELER AKKENT KONUTLARI ÖRNEĞİ PDF
Mehmet AKALIN
MURAT GÜLSOY’UN “BABA OĞUL VE KUTSAL ROMAN” ADLI ESERİNDE YAPI VE SİMGELER PDF
Ahmet USLU
STUDENT PERCEPTIONS FOR DISTANCE EDUCATION AND EFFICIENCY ANALYSIS OF THE SYSTEM PDF (English)
Ömer Faruk AKMEŞE, Emre DEMİR, Emre DÜNDER
XIX. YÜZYIL RUS EDEBİYATINDA ELEŞTİRİ PDF
Fatma ATAKLI SAÇAK
CUMHURİYET İLE BİRLİKTE ANADOLU’YA IŞIK TUTANLAR; ARİF MÜFİD MANSEL, EKREM AKURGAL, HALET ÇAMBEL VE SEDAT ALP PDF
Tuğba GÜLEN
A STUDY ON THE FACTORS AFFECTING THE ACADEMIC PERFORMANCE OF DİSTANCE EDUCATİON STUDENTS AND FORMAL STUDENTS PDF (English)
Hakan KÖR, Hasan ERBAY, Emre DEMİR, Ömer Faruk AKMEŞE
LORD OF THE FLIES ÇEVİRİLERİNDE KAYNAK / HEDEF ODAKLI EĞİLİMLER PDF
Özge AKSOY, Zekiye Müge TAVİL
AİLE İÇİ ŞİDDETİN ÇOCUK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ KONUSUNDA SOSYAL HİZMET VE HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ PDF
Rasim BABAHANOĞLU, Sezen Gizem ÖZDEMİR
16. YÜZYIL ÇORUM NAHİYESİ'NDE NÜFUS VE YERLEŞİM ÖZELLİKLERİ PDF
Hakan YAZAR
ÖĞRETMENLERİN DEPRESİF OKUL ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ PDF
Yener AKMAN, Könül ABASLI
OKUL MÜDÜRLERİNİN DEĞER VE DEĞER KAZANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ PDF
Pınar DOKTAŞ YEŞİLTAŞ, Ayşe MENTİŞ TAŞ


ISSN: 2536-4944