Borsa Istanbul’da (BIST) İşlem Gören Lojistik Firmaların Teknolojik Yenilik Düzeylerinin Belirlenmesi

İskender PEKER, İlker Murat AR, Emine YILMAZ
2.492 496

Öz


Teknolojik ve bilimsel alanda yaşanan gelişmeler, işletmelerin küresel anlamda rekabet edebilmeleri, büyümeleri ve üstünlük sağlamaları için yeniliği önemli bir araç haline getirmiştir. Bu çalışmanın amacı, teknolojik yenilik kriterlerinin önem düzeyinin belirlenerek Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören lojistik firmalarını teknolojik yenilik seviyelerine göre sıralamaktır. Bu amaçla kriterlerin ağırlıklandırılmasında Bulanık AHP, firmaların sıralanmasında ise Bulanık VIKOR yöntemleri kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, teknolojik yenilik seviyesinin belirlenmesinde “radikal yenilik” en önemli ana kriter ve “otomatik malzeme taşıma sistemleri” de en önemli alt kriter olarak tespit edilmiştir. G lojistik firması ise teknolojik yenilik düzeyi en yüksek firma olarak belirlenmiştir. 


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.