Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 31, Sayı 2 (2013) “There is no Difference Whatsoever Between Family and Nationality”: Imagining the Nation as a Family in Ömer Seyfettin’s Stories Öz   PDF   PDF (English)
Metin Yüksel
 
Cilt 31, Sayı 1 (2013) DO R&D Expenditures Matter for Labor Productivity in OECD Countries? An Unresolved Question Öz   PDF
Erkan Erdil, Seyit Mümin Cilasun, Ayşegül Eruygur
 
Cilt 31, Sayı 1 (2013) A Curious Merger In The Search For A Democratic Political Community: Michael Oakeshott And Radical Democracy Öz   PDF (English)
Funda Gençoğlu Onbaşı
 
Cilt 22, Sayı 2 (2004) 11 Eylül Sonrası Rusya’nın Orta Asya Dış Politikası Öz
Havva KÖK
 
Cilt 20, Sayı 2 (2002) 1850-1913 Dönemindeki Osmanlı Ham Pamuk Üretimi ve İhracatı Üzerine Düşünceler Öz
Sevinç MIHCI, Hakan MIHCI
 
Cilt 30, Sayı 1 (2012) 1939-1944 İNGİLİZ-ALMAN İKTİSADİ HARBİ: TÜRK KROMU ÜZERİNE PAZARLIKLAR Öz   PDF
Murat ÖNSOY
 
Cilt 21, Sayı 2 (2003) 4814 SAYILI KANUN İLE DEĞİŞİK 3167 SAYILI ÇEK HAMİLLERİNİN KORUNMASI VE ÇEKLE ÖDEMELERİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN AÇISINDAN KARŞILIKSIZ ÇEK Öz
Dağlar EKŞİ
 
Cilt 29, Sayı 1 (2011) 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU’NDA KÜRESELLEŞMENİN İZLERİ Öz   PDF
Emin KÖMÜRCÜLER
 
Cilt 29, Sayı 1 (2011) A CLASSIFICATION OF RESEARCH ON “GREEN DESIGN”: THE JOURNEY TO SUSTAINABLE PRODUCT-SERVICE SYSTEMS Öz   PDF
M. Sinan GÖNÜL
 
Cilt 31, Sayı 2 (2013) A popular and Important tool for Forecast Users: Judgmental Adjustments Öz   PDF   PDF (English)
M. Sinan Gönül
 
Cilt 23, Sayı 1 (2005) A. SMITH ve J. A. SCHUMPETER’İN DİNAMİK REKABET TEORİLERİ Öz
Derya GÜLER AYDIN
 
Cilt 34, Sayı 2 (2016) ABD’nin Afganistan ve Irak Müdahaleleri Sırasında Türkiye’nin Tutumunun ABD Medyasında Ele Alınışı Öz   PDF
Gökhan KORKMAZ
 
Cilt 25, Sayı 1 (2007) AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİNE İLİŞKİN AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Öz
Süleyman DÜNDAR, Veysel AĞCA
 
Cilt 26, Sayı 1 (2008) Ağbağlar Çağında İşbirliğini Öğretmek Öz
Muhittin ACAR
 
Cilt 33, Sayı 4 (2015) AHP Temelli MULTIMOORA ve COPRAS Yöntemi ile Türkiye Kömür İşletmeleri’nin Performans Değerlendirmesi Öz   PDF
Esra AKSOY, Nuri ÖMÜRBEK, Meltem KARAATLI
 
Cilt 30, Sayı 1 (2012) ALGILANAN İŞ YÜKÜNÜN TÜKENMİŞLİK ÜZERİNE ETKİSİ: İŞ-AİLE ÇATIŞMASININ ARACI ROLÜ Öz   PDF
Özge TAYFUR, Mahmut ARSLAN
 
Cilt 33, Sayı 2 (2015) ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK VE PSİKOLOJİK SAHİPLENME ARASINDAKİ İLİŞKİ VE BU İLİŞKİDE ÖRGÜTSEL ADALETİN ROLÜ Öz   PDF
Ayşe Begüm ÖTKEN
 
Cilt 30, Sayı 1 (2012) AMPİRİK BAĞLAMDA TOPLAM VE ALT KALEMLER BAZINDA KAMU HARCAMALARI VE KAMU GELİRLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Öz   PDF
Rahmi YAMAK, Zehra ABDİOĞLU
 
Cilt 34, Sayı 4 (2016) An Inquiry on the Likely Effects of Corruption on the Foreign Direct Investments in Turkey Öz   PDF (English)
Mustafa Umur TOSUN, Mehmet Onur YURDAKUL
 
Cilt 29, Sayı 1 (2011) ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN ÜCRET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ ALINAN İPTAL KARARI HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME Öz   PDF
Ayşe Nil TOSUN
 
Cilt 33, Sayı 3 (2015) Ani Duruşların ve Uluslararası Rezervlerin Banka Kredileri Üzerine Etkileri: Türkiye Örneği Öz   PDF   PDF (English)
Evrim TURGUTLU
 
Cilt 22, Sayı 2 (2004) AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNE AİT ÜRÜNLERİN ESAS ÜLKE ETKİLERİNİN MİLLİYET MERKEZCİLİK ÇERÇEVESİNDE ARAŞTIRILMASI Öz
Bahtışen KAVAK, Öznur ÖZKAN, Canan DEMİRSOY
 
Cilt 23, Sayı 1 (2005) AVRUPA BİRLİĞİ’NDE ÖZEL TÜKETİM VERGİLERİNİN UYUMLAŞTIRILMASI VE TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Öz
Mehmet Cahit GÜRAN
 
Cilt 29, Sayı 1 (2011) AZERBAYCAN’DA FİYATLAR GENEL DÜZEYİ VE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ Öz   PDF
Seymur AĞAYEV
 
Cilt 33, Sayı 2 (2015) BANKACILIK SEKTÖRÜ KREDİLERİNİN İSTİHDAM VE EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN ÇOKLU YAPISAL KIRILMALI EŞ BÜTÜNLEŞME ANALİZİ Öz   PDF
İsmet GÖÇER, Mehmet MERCAN, Mehmet BÖLÜKBAŞ
 
Toplam 312 ögeden 1 - 25 arası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 1309-6338