Hünkâr Alevilik Bektaşilik Akademik Araştırmalar Dergisi

14.975 7.471

Hünkâr Alevîlik Bektâşilik Akademik Araştırmalar Dergisi, Hitit Üniversitesi (Çorum) Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Merkezinin yayımladığı "uluslararası hakemli, süreli ve bilimsel" bir yayımdır. Dergi; yıl da iki (2) sayı (Haziran ve Aralık) olmak üzere yayımlanmaktadır. Dergimizin ilk sayısını 2014 yılının Haziran ayında siz araştırmacıların değerlendirmelerine sunarak yayım hayatına başlamış olduk. Dergimize çalışmalarını göndermek isteyen araştırmacılar  http://www.hunkardergisi.hitit.edu.tr/Anasayfa.Aspx adresindeki "makale takip sistemine" kaydolup, sistem üzerinden söz konusu çalışmalarını dergimizin değerlendirme havuzuna yükleyebilir ve çalışmalarının değerlendirme sürecini de sistem üzerinden takip edebilirler. Yazarların, derginin yazım kurallarına uymaları söz konusu çalışmalarının değerlendirme süreci açısından önem arz etmektedir. Dergimizin yazım kuralları web sayfamızın "Yazım ve Yayım İlkeleri" başlığı altında detaylı bir şekilde açıklanmıştır. 


Sayı 2


Kapak sayfası

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Prof. Dr. Osman EĞRİ

Editörler: Doç. Dr. Adem KORUKCU ve Yrd. Doç. Dr. Elif AYAN NİZAM

Editör Yardımcısı: Öğr. Gör. Ceyhun SOLMAZ

Redaktör: Yrd. Doç. Dr. Hiroki WAKAMATSU 

Teknik Destek: Mustafa YÖNDEMLİ 

 Adres: Hitit Üniversitesi Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Merkezi

(Bahabey İrtibat Bürosu) Bahçelievler Mah. 2. Cadde No:5 ÇORUM

Tel: 0364 666 05 50  Fax: 0364 666 05 51


E-posta: hunkardergisi@hitit.edu.tr 

Web adresimiz: www.hunkardergisi.hitit.edu.tr/Anasayfa.Aspx