Istanbul Journal of Innovation in Education

4 3
Alongside its main purpose of presenting undergraduate and doctoral students’ dissertation findings both on national and international level, Istanbul Journal of Innovation in Education (IJINE) is hospitable to all researchers working in the field of educational sciences. Featuring articles in Turkish and English, JINE is a peer-reviewed journal.

Vol 2, No 2 (2016)


Cover Page

Daha önceki sayılarımızda da belirttiğimiz gibi  dergimiz, Eğitim alanında yapılan ve yenilikçi araştırmaların sunulmasına imkan sağlayan, gerek ulusal gerekse uluslararası kongre ve sempozyum bildirilerine yer ayırmaya devam etmektedir. Bu sayımızda  9-11 mart 2016 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi’nde gerçekleştirilen ve « Toplumsal Cinsiyet ve Şiddet » konulu 26. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresinde sunulmuş beş bildiriye yer verilmiştir. Bunlar, genel olarak drama eğitiminin sınıf öğretmeni adaylarının şiddete yönelik tutumuna etkisi, müzik ve drama eğitiminin şiddete yönelik tutuma etkisi , demokratik tutum ve şiddete karşı tutum arasındaki ilişki, ulusal gazete ve internet sitelerinde şiddetin yer alış şekli gibi konuların irdelendiği çalışmalardır.

 

As we have stated in the previous issues, our journal continues to host and present innovative research articles from both national and international conferences and symposiums conducted in the educational field. In ths issue, there are five articles presented at the 26th International Conference of Creative Drama in Education named "Social Gender and Violence" and held at Istanbul University in 9-11 March 2016. These include the effect of drama education on pre-service elementary school teachers attitude towords violence, the effect of music and drama education towards attitude to violence, the relationship between the democratic attitude and attitude towords violence, the presentation of violence in the national media and internet websites. Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

ISTANBUL UNIVERSITY- INSTITUTE OF EDUCATIONAL SCIENCES