Archives

2016

Cover Page

Vol 2, No 2 (2016)

Daha önceki sayılarımızda da belirttiğimiz gibi  dergimiz, Eğitim alanında yapılan ve yenilikçi araştırmaların sunulmasına imkan sağlayan, gerek ulusal gerekse uluslararası kongre ve sempozyum bildirilerine yer ayırmaya devam etmektedir. Bu sayımızda  9-11 mart 2016 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi’nde gerçekleştirilen ve « Toplumsal Cinsiyet ve Şiddet » konulu 26. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresinde sunulmuş beş bildiriye yer verilmiştir. Bunlar, genel olarak drama eğitiminin sınıf öğretmeni adaylarının şiddete yönelik tutumuna etkisi, müzik ve drama eğitiminin şiddete yönelik tutuma etkisi , demokratik tutum ve şiddete karşı tutum arasındaki ilişki, ulusal gazete ve internet sitelerinde şiddetin yer alış şekli gibi konuların irdelendiği çalışmalardır.

 

As we have stated in the previous issues, our journal continues to host and present innovative research articles from both national and international conferences and symposiums conducted in the educational field. In ths issue, there are five articles presented at the 26th International Conference of Creative Drama in Education named "Social Gender and Violence" and held at Istanbul University in 9-11 March 2016. These include the effect of drama education on pre-service elementary school teachers attitude towords violence, the effect of music and drama education towards attitude to violence, the relationship between the democratic attitude and attitude towords violence, the presentation of violence in the national media and internet websites. 


2015

Vol 1, No 3 (2015): Volume 1 Issue 3 December, 2015

In the first two issues of our journal, which went into publication in January 2015, we had included proceedings which were presented in the “Future Learning 2014” conference, organized at İstanbul University, within the scope of e-learning. In this last 2015 issue of our journal, where we aim especially and primarily to focus on innovative research done in the field of education, the articles entitled “Developing General Chemistry Computer Assisted Demonstration Experiments Scale: Validity and Reliability Study”, “Assessing E-learning Readiness of Instructors in Turkey” and “Enhanced IMS Metadata for Surgical Education Simulators” comprise proceedings presented in the above-mentioned conference. The remaining seven articles also present findings obtained within original research carried out in the field of education. In 2016, our journal will continue promoting innovative and original research studies concerning education.

Prof. Dr. Nur Nacar LOGIE

Vol 1, No 2 (2015)

Volume 1 Issue 2 May, 2015“ Future Learning 2014” 5th International Conference on Innovation in Learning for the Future 2014: e-Learning

Vol 1, No 1 (2015): Special Issue No 1 “Future Learning 2014”

 

 “Future Learning 2014” 

5th International Conference on 

Innovation in Learning for the Future 

2014: e-Learning 

 


    


ISTANBUL UNIVERSITY- INSTITUTE OF EDUCATIONAL SCIENCES