Cahiliye Araplarında Bazı İyi Ahlâk Örnekleri

FETHULLAH ZENGİN
647

Öz


Özet: Bu makalede İslam Öncesi Hicaz Araplarının sergilemiş oldukları bazı iyi davranışlar incelenmiştir. Cahiliye Arapları, Cömertlik, ahde vefa, dürüstlük ve diğer bazı iyi özellikleri yüceltmiş, bunlara sahip olan insanları övmüşlerdir. Kabileler arası rekabet sözkonusu olduğunda bu tür davranışları sergileyen bireylerin varlığı ya da bu davranışlarla isim yapmış bir bireyin varlığı onlar için övünç kaynağı olmuştur. Cahiliye döneminin en önemli kültürel unsuru olan şiirde bu tür övgüler ve hatta rakip kabilelerde bulunmadığına dair yergiler önemli yer kaplamaktadır.

Araştırmada Cahiliye Araplarının bu davranışları sergilerken ki motivasyonları, Davranışların yaygınlığı, İyi davranış örnekleri gibi konular üzerinde durulmuştur. Makale kaynak tarama yöntemiyle yazılmıştır.