ANLAM BÜTÜNLÜĞÜ AÇISINDAN BAKARA 189. ÂYET İLE İLGİLİ BİR DEĞERLENDİRME

Abdurrahman ATEŞ
822

Öz


Bakara sûresinin 189. âyeti, görünürde birbirinden farklı iki konuyu bir arada ele almaktadır: Hilallerin durumu ve evlere arkalarından değil kapılarından girilmesi gerektiği. Bir ayette anlam bütünlüğü olması için ele aldığı konular arasında bir kopukluk bulunmamalıdır. İşte bu âyet, ifadeleri arasında ilişki kurmakta en çok zorlanılan ayetlerdendir. Bunun nedeni, cahiliye dönemi uygulamaları ile ilgili nakledilen bazı rivayetlerin ayetle doğrudan ilişkilendirilmesi ve “eve arkasından girmek”, “eve kapısından girmek” ifadelerinin deyimsel anlamının göz ardı edilmesidir. Aslında Hz. Peygamber’e sorulan soruya beklenmeyen cevap verilmek suretiyle sormaları gereken başka konulara dikkatler çekilmiştir. Daha sonra ise soru sorma yöntemlerinin yanlışlığı, evin kapısı varken arkasından girmeye benzetilmiştir.