Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

4.834 6.949
KAstamonu Üniversitesi İİBF Dergisi iktisat, işletme yönetimi, siyaset, uluslararası ilişkiler alanlarında kaliteli makale ve araştırmaları desteklemek amaçlı bir dergidir. EBSCO, GOOGLE SCHOLAR, Araştırmax, Asos, Ulakbim tarafından taranmaktadır.

Dergi ana sayfa görseli


Dergimize Makale göndermek isteyenler serkan.dilek@gmail.com adresi ile irtibat kurabilirler.