Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 2, Sayı 2 (2015): EKİM Adayların Kuruma Katılma Niyetlerinde Örgütsel Çekicilik ve Kurumsal İtibarın Etkisi Öz   FULL TEXT (PDF)
Murat Güler, H. Nejat Basım
 
Cilt 1, Sayı 1 (2014): EKİM Algılanan Örgütsel Değişim, Belirsizlik, İş Doyumu ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkiler Öz   ABSTRACT (HTML) (English)   FULL TEXT (PDF)
Şenay Karakuş, Mecbure Yardım
 
Cilt 3, Sayı 2 (2016): EKİM Askeri Liderlikle Astların Liderden Tatmininde Astların Kişilik Özelliklerinin Düzenleyici Rolü Öz   FULL TEXT (PDF)
Mehmet Kahya, Faruk Şahin
 
Cilt 2, Sayı 1 (2015): NİSAN Balanced Scorecard ve Altı Sigma: Bütünleşik Bir Model Önerisi Öz   FULL TEXT (PDF)
Ahmet Barbak
 
Cilt 2, Sayı 2 (2015): EKİM Bilgi Paylaşımı Davranışlarının Örgüt Kültürüyle İlişkisine Yönelik Bir Araştırma Öz   FULL TEXT (PDF)
Rana Özen Kutanis, Nuray Mercan
 
Cilt 3, Sayı 1 (2016): NİSAN Çalışan İlişkileri Stratejisi: Lagos Devlet Üniversitesi, Güney-Batı, Nijerya’da Performans Çıkarımı Öz   FULL TEXT (PDF) (English)
Rowland Worlu, Adewale Osibanjo, Olaleke Ogunnaike, Odunayo Paul Salau, Ebeguki Oni-Ojo
 
Cilt 3, Sayı 1 (2016): NİSAN Dehşet Yönetimi Kuramı ve İş Yaşamı Öz   FULL TEXT (PDF)
Zuhal Yeniçeri
 
Cilt 1, Sayı 1 (2014): EKİM Editörlerden Mektup Öz   PDF
Faruk Şahin, Sait Gürbüz
 
Cilt 3, Sayı 1 (2016): NİSAN Geri Bildirimin Araştırma Görevlilerinin Öz-Yeterlilikleri Üzerindeki Etkisi Öz   FULL TEXT (PDF)
Bilal Çankır
 
Cilt 1, Sayı 1 (2014): EKİM İş Arkadaşlarının Sosyal Kaytarmasının, Bireyin İş Tatmini, Örgütsel Bağlılık ve Kendi Kaytarma Davranışlarına Etkisi Öz   ABSTRACT (HTML) (English)   FULL TEXT (PDF)
Harun Şeşen, Çağdaş Akif Kahraman
 
Cilt 1, Sayı 1 (2014): EKİM İş Doyumu ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkide Bireysel Farklılıklar Öz   ABSTRACT (HTML) (English)   FULL TEXT (PDF)
Onur Köksal
 
Cilt 3, Sayı 2 (2016): EKİM İş Yerinde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğuna (DEHB) Yönelik Bir Araştırma Öz   FULL TEXT (PDF)
Nuray Mercan, Özlem Çetinkaya Bozkurt, Emine Oyur, Ceren Giderler
 
Cilt 3, Sayı 2 (2016): EKİM İş Yerinde Karanlık Liderlik Öz   FULL TEXT (PDF)
Ufuk Başar, Ünsal Sığrı, Nejat Basım
 
Cilt 2, Sayı 2 (2015): EKİM Kendi Kendine Liderlik Ölçeği Kısa Formunun Benzeşim, Ayrışım ve Yordayıcı Geçerliliği Öz   FULL TEXT (PDF) (English)
Faruk Şahin
 
Cilt 2, Sayı 2 (2015): EKİM Kore Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerinde Paternalistik Liderlik: Türkçe Paternalizm Ölçeğinin Uygulanabilirliği Öz   FULL TEXT (PDF) (English)
Ulaş Çakar, Haeeun Kim
 
Cilt 2, Sayı 1 (2015): NİSAN Kuşak Farklılıkları: Mit mi, Gerçek mi? Öz   FULL TEXT (PDF)
Sait Gürbüz
 
Cilt 1, Sayı 1 (2014): EKİM Öğrenen Örgütler, Örgütsel Değişim ve Değişime Direnç: Bir Tipoloji Önerisi Öz   ABSTRACT (HTML) (English)   FULL TEXT (PDF)
Ümit Ercan
 
Cilt 3, Sayı 1 (2016): NİSAN Ölçek Uyarlamada Metodoloji Sorunu: Yönetim ve Örgüt Alanında Uyarlanan Ölçekler Üzerinden Bir Araştırma Öz   FULL TEXT (PDF)
Mehmet Emin Bayık, Sait Gürbüz
 
Cilt 2, Sayı 2 (2015): EKİM Örgütsel Davranış Alanında Odaklanılan Konular ve Kullanılan Yöntemler: 2010-2015 Yılları Ulusal İşletmecilik Kongre Bildirileri Üzerine Bir İnceleme Öz   FULL TEXT (PDF)
Seçkin Can Koyuncu
 
Cilt 2, Sayı 1 (2015): NİSAN Örgütsel Sessizliğin Nedenleri Üzerine Nitel Bir Araştırma Öz   FULL TEXT (PDF)
Dilek Işılay Üçok, Ayşe Alev Torun
 
Cilt 2, Sayı 2 (2015): EKİM Örgütsel Sinizmin Kuşaklar Bazında Değerlendirilmesi: Kuşaklara Göre Örgütsel Sinizmin Hedefinde Ne Var? Öz   FULL TEXT (PDF)
Yasemin Torun, Canan Çetin
 
Cilt 1, Sayı 1 (2014): EKİM Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Türkiye’de Yapılan Araştırmalar Üzerinden Bir Meta Analizi Öz   ABSTRACT (HTML) (English)   FULL TEXT (PDF)
Sait Gürbüz, Özgür Ayhan, Mahmut Sert
 
Cilt 3, Sayı 2 (2016): EKİM Psikolojik Dayanıklılık ve Psikolojik İyi Olma İlişkisinde İyimserliğin Aracı Rolü: Hastane Çalışanları Üzerine Bir Araştırma Öz   FULL TEXT (PDF)
Korhan Karacaoğlu, Gülay Köktaş
 
Cilt 2, Sayı 2 (2015): EKİM Psikolojik Sermaye, Performans, Ayrılma Niyeti ve İş Tatmini Etkileşimi: Cinsiyetin Düzenleyici Rolü Öz   FULL TEXT (PDF)
Fatih Çetin, A. Kadir Varoğlu
 
Cilt 3, Sayı 1 (2016): NİSAN Psikolojik Şiddet Üzerine Yazılan Yüksek Lisans Tezlerine Yönelik Bir İnceleme Öz   FULL TEXT (PDF)
Derya Tekin
 
Toplam 28 ögeden 1 - 25 arası 1 2 > >> 


 

..............................................................................................................................................................................

 

                                                                          Creative Commons Lisansı
İş ve İnsan Dergisi (e-ISSN 2148-967X) Creative Commons Alıntı-LisansDevam 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.