Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi

43.542 19.816

Toros Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi yılda iki kez, 6 ayda bir yayınlanan hakemli ve süreli bir sosyal bilimler dergisidir. Dergide öne sürülen fikirler makale yazarına aittir. Toros University Social Sciences Jornal is a refereed and periodical joırnal published twice a year and once every six months.


Toros Üniversitesi İ.İ.S.B.F Sosyal Bilimler Dergisi, yılda 2 kez yayımlanan hakemli bir dergidir.Ekonomi, İşletme, Maliye, Muhasebe, Finans , Tarih, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Psikoloji ve Sosyal Psikoloji v.b. sosyal bilim dallarında yapılan araştırmaları konu alan makalelere yer verilecektir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce`dir. Word dosyası halinde iisbfdergi@toros.edu.tr adresine gönderilen aday makaleler, yazım kurallarına uygunluk kontrol edildikten sonra hakem sürecine yönlendirilecektir. Dergide yayımlanan makalelerin dil, bilim, yasal ve etik sorumluluğu yazara aittir. Makaleler kaynak gösterilmeden kullanılamaz. 

Cilt 3, Sayı 6 (2016): Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi

İçindekiler

Makaleler

ARA SEÇİMİN YETERSİZLİĞİ ve TEMSİLDE SÜREKLİLİK SORUNU: YEDEK MİLLETVEKİLLİĞİ TARTIŞMALARI Başlıksız PDF
Ünal KÜÇÜK, Mustafa ERSÖNMEZ
SERBEST BÖLGELERİN DIŞ TİCARETTEKİ ÖNEMİ VE TÜRKİYE’DEKİ SERBEST BÖLGELERİN ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE İNCELENMESİ PDF
Ayhan Demirci, Dilara Berrak Tarhan
EĞİTİM EKONOMİSİNİN ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMASI KAPSAMINDA MESLEK YÜKSEKOKULLARININ YEREL EKONOMİLERE ETKİSİ PDF
İbrahim Çütcü
POSTMODERN SANRI VE YABANCILAŞMA GERÇEĞİ PDF
Ertan Cem Gül
TÜKENMİŞLİK VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİNDE DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN ROLÜ: ISPARTA SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA BİR UYGULAMA PDF
Ömer TURUNÇ
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERI’NİN SAYIŞTAY DENETİMİ PDF PDF
Meltem Keskin KÖYLÜ, Tülay TELLİOĞLU, Naciye GÖKÇE
BATI ANADOLU`NUN İŞGALİNİN TÜRK, YUNAN ve İNGİLİZ SİYASİ TARİHİNE ETKİSİ PDF
Murat KÖYLÜ


KÜNYE / TAG

İmtiyaz Sahibi ve Mütevelli Heyet Başkanı /Owner and General Director

Ali ÖZVEREN

Mütevelli Heyet Başkanı (Chairman of Board of Trustess)

 

Editör/Editor

Prof. Dr. Süleyman TÜRKEL

 

Editör Yardımcıları / Assistant Editor

Prof. Dr. Süleyman TÜRKEL

Prof. Dr. Kamuran ELBEYOĞLU

Doç. Dr. Abdullah ÇALIŞKAN

Doç.Dr.  Mert AKTAŞ

 

 

 

Yayın Kurulu / Publishing Board

Prof. Dr. Süleyman TÜRKEL

Prof. Dr. Haluk KORKMAZYÜREK

Yrd. Doç.Dr.  Münir Yalçın ORTAKALE

Yrd. Doç.Dr.  Aslıhan Yavuzalp MARANGOZ

Yrd. Doç.Dr.  Murat KÖYLÜ

Yrd. Doç.Dr.  Sema Bengi GÜRKAN

 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Editor in Chief

Yrd. Doç.Dr.  Murat KÖYLÜ

 

Dergi Yazışma Adresi / Correspondence Address

Toros Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Bahçelievler Mh. 1857 Sk. Yenişehir / MERSİN Tel: (0324) 325 33 00

Bu dergi Toros Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Tanıtım Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır./ Design By İ.Özgür KUTLAY

Toros Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi yılda iki kez, 6 ayda bir yayınlanan hakemli ve süreli bir sosyal bilimler dergisidir.

Dergide öne sürülen fikirler makale yazarına aittir.

Toros University Social Sciences Jornal is a refereed and periodical journal published twice a year and once every six months.

 

Bilim ve Danışma Kurulu / Referees

Prof.Dr. A. Kadir Varoğlu   

Başkent Ünv. İ.İ.B.F.

Prof.Dr. Süleyman Türkel     

Toros Ünv. İ.İ.S.B.F.

Prof.Dr. Haluk Korkmazyürek

Toros Ünv. İ.İ.S.B.F.

Prof.Dr. Nejat Basım             

Başkent Ünv. İ.İ.B.F.

Prof.Dr. Ünsal Sığrı

Başkent Ünv. İ.İ.B.F.

Prof.Dr. Mehmet Tanyaş       

Maltepe Ünv. İ.İ.B.F.

Prof.Dr. Gülçin Büyüközkan 

Galatasaray Ünv. İ.İ.B.F.

Prof.Dr. Güner Gürsoy          

Yeditepe Ünv. İ.İ.B.F.

Prof.Dr. Okan Tuna

Dokuzeylül Ünv. Denizcilik Fakültesi

Prof.Dr. Fatma Orel

Çukurova Ünv. İ.İ.B.F.

Prof.Dr. Mahmut Arslan       

Hacettepe Ünv. İşletme Bölümü

Prof.Dr. Semra Gürsoy          

Hacettepe Ünv. İşletme Bölümü

Prof.Dr. Doğan Nadi Leblebici

Hacettepe Ünv.  Kamu Yönetimi Bölümü

Prof.Dr. Mustafa Kemal Ökten              

Hacettepe Ünv.  Kamu Yönetimi Bölümü

Prof.Dr. Mehmet Devrim Aydın            

Hacettepe Ünv.Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Prof.Dr. Mete Yıldız

Hacettepe Ünv.Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Prof.Dr. Haydar Çakmak      

Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F.  

Prof.Dr. Muhittin Arar          

Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F.

Prof.Dr. Uğur Ömürgönülşen

Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F.

Prof.Dr. Ahmet Burçin Yereli

Hacettepe Üniversitesi Maliye Bölümü

Prof.Dr. Turan KORKMAZ  

Mersin Üniversitesi İ.İ.B.F.

Prof.Dr. Necmettin Bağdadioğlu            

Hacettepe Ünv. Maliye Bölümü

Prof.Dr. Nail Öztaş

Gazi Ünv. İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü

Prof.Dr. Şenol Durgun           

Gazi Ünv. İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü

Prof.Dr. Gonca Bayraktar Durgun        

Gazi Ünv. İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü

Prof.Dr. Celalalettin Yavuz    

Ufuk Üniversitesi İ.İ.B.F.

Prof.Dr. Kamuran ELBEYOĞLU         

Toros Üniversitesi İ.İ.S.B.F.

Prof.Dr. Banu Yazgan GÜVENÇ           

Toros Üniversitesi İ.İ.S.B.F.

Prof.Dr. Tüksel Kaya Bengshir              

TODAİE

Doç. Dr. Köksal Hazır           

Toros Üniversitesi İ.İ.S.B.F.

Doç. Dr. Abdullah Çalışkan   

Toros Üniversitesi İ.İ.S.B.F.

Doç. Dr. Harun Şeşen            

Lefke Avrupa Ünv. İ.İ.B.F.

Doç. Dr. Fatih Çetin

Niğde Üniversitesi İ.İ.B.F.

Doç. Dr. Yavuz  Ercil             

Başkent Üniversitesi İ.İ.B.F.

Doç. Dr. Mustafa Bekmezci    

Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü

Doç. Dr. Leyla Şentürk Özer  

Hacettepe Ünv. İşletme Bölümü

Doç. Dr. Bircan Şahin            

Hacettepe Ünv.Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Doç. Dr. Murat Erdoğan        

Hacettepe Ünv.Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Doç. Dr. Mete Kaan Kaynar  

Hacettepe Ünv.Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Doç. Dr. Emruhan Yalçın      

Avrasya Üniversitesi İ.İ.B.F.

Doç. Dr. İlhan Öztürk            

Çağ Üniversitesi İ.İ.B.F.

Doç. Dr. Mehmet İNCE          

Mersin Üniversitesi İ.İ.B.F.

Yrd. Doç. Dr. Meltem Keskin KÖYLÜ   

Aksaray Üniversitesi İ.İ.S.B.F.

Yrd. Doç. Dr.  Murat KÖYLÜ

Toros Üniversitesi İ.İ.S.B.F.

Yrd. Doç. Dr.  Ayhan DEMİRCİ           

Toros Üniversitesi İ.İ.S.B.F.

Dr . Nurhodja Akbulaev

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi