Cilt 3, Sayı 5 (2016)

Toros Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Dergisi

Toros Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi yılda iki kez, 6 ayda bir yayınlanan hakemli ve süreli bir sosyal bilimler dergisidir. Dergide öne sürülen fikirler makale yazarına aittir. Toros University Social Sciences Jornal is a refereed and periodical joırnal published twice a year and once every six months.

İçindekiler

Makaleler

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ VE “İMTİYAZLI ORTAKLIK” MESELESİ PDF
Ekrem Yaşar AKÇAY
MEVLEVİHANELERDE MATBAH-I ŞERİF PDF
Gökben AZSÖZ
FİNANS YÖNETİCİLERİNİN KARAR VERME DAVRANIŞILARI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA PDF
Mustafa Fedai ÇAVUŞ, Mehmet BİÇER
MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE TÜRK- YUNAN LOJİSTİK SİSTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI PDF
Murat KÖYLÜ
MÜŞTERİ SADAKATİNİ SAĞLAMAK İÇİN ŞİKAYET YÖNETİMİ VE EĞİTİM SEKTÖRÜNE YÖNELİK BİR UYGULAMA PDF
Meltem KESKİN
GENDER QUOTAS AND COMPARATİVE POLİTİCS PDF
Meltem İNCE YENİLMEZ
LİDERLİK TARZLARI VE TOPLUMSAL CİNSİYETE ETKİSİ PDF
Nuray MERCAN
TERÖR VE TERÖRİZMLE MÜCADELEDE BİR İÇ SAVAŞIN ANALİZİ: SRİ LANKA VE TAMİL KAPLANLARI ÖRNEĞİ PDF
Emruhan YALÇIN
KAMU YÖNETİMİNDE İÇ DENETİM MEKANİZMASININ REORGANİZASYONU PDF
Orhan Veli ALICI
BASIN YAYIN SEKTÖRÜNDE REKABET STRATEJİLERİ VE PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİ: ULUSLARARASI VE YEREL DERGİLERDE BİR İNCELEME PDF
Aslıhan Güzin SELÇUK, Sarp GÜNERİ, Tuna ARABACI
KONTEYNER YÜKLEME PROBLEMLERİNİN İNCELENMESİ VE LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA PDF
Sezgi TEKİL, Vildan ÖZKIR
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMININ İŞLETMELERİN ÖRGÜTSEL PERFORMANSINA ETKİSİ HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA PDF
Ömer TURUNÇ


KÜNYE / TAG

İmtiyaz Sahibi ve Mütevelli Heyet Başkanı /Owner and General Director

Ali ÖZVEREN

Mütevelli Heyet Başkanı (Chairman of Board of Trustess)

 

Editör/Editor

Prof. Dr. Süleyman TÜRKEL

 

Editör Yardımcıları / Assistant Editor

Prof. Dr. Süleyman TÜRKEL

Prof. Dr. Kamuran ELBEYOĞLU

Doç. Dr. Abdullah ÇALIŞKAN

Doç.Dr.  Mert AKTAŞ

 

 

 

Yayın Kurulu / Publishing Board

Prof. Dr. Süleyman TÜRKEL

Prof. Dr. Haluk KORKMAZYÜREK

Yrd. Doç.Dr.  Münir Yalçın ORTAKALE

Yrd. Doç.Dr.  Aslıhan Yavuzalp MARANGOZ

Yrd. Doç.Dr.  Murat KÖYLÜ

Yrd. Doç.Dr.  Sema Bengi GÜRKAN

 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Editor in Chief

Yrd. Doç.Dr.  Murat KÖYLÜ

 

Dergi Yazışma Adresi / Correspondence Address

Toros Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Bahçelievler Mh. 1857 Sk. Yenişehir / MERSİN Tel: (0324) 325 33 00

Bu dergi Toros Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Tanıtım Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır./ Design By İ.Özgür KUTLAY

Toros Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi yılda iki kez, 6 ayda bir yayınlanan hakemli ve süreli bir sosyal bilimler dergisidir.

Dergide öne sürülen fikirler makale yazarına aittir.

Toros University Social Sciences Jornal is a refereed and periodical journal published twice a year and once every six months.

 

Bilim ve Danışma Kurulu / Referees

Prof.Dr. A. Kadir Varoğlu   

Başkent Ünv. İ.İ.B.F.

Prof.Dr. Süleyman Türkel     

Toros Ünv. İ.İ.S.B.F.

Prof.Dr. Haluk Korkmazyürek

Toros Ünv. İ.İ.S.B.F.

Prof.Dr. Nejat Basım             

Başkent Ünv. İ.İ.B.F.

Prof.Dr. Ünsal Sığrı

Başkent Ünv. İ.İ.B.F.

Prof.Dr. Mehmet Tanyaş       

Maltepe Ünv. İ.İ.B.F.

Prof.Dr. Gülçin Büyüközkan 

Galatasaray Ünv. İ.İ.B.F.

Prof.Dr. Güner Gürsoy          

Yeditepe Ünv. İ.İ.B.F.

Prof.Dr. Okan Tuna

Dokuzeylül Ünv. Denizcilik Fakültesi

Prof.Dr. Fatma Orel

Çukurova Ünv. İ.İ.B.F.

Prof.Dr. Mahmut Arslan       

Hacettepe Ünv. İşletme Bölümü

Prof.Dr. Semra Gürsoy          

Hacettepe Ünv. İşletme Bölümü

Prof.Dr. Doğan Nadi Leblebici

Hacettepe Ünv.  Kamu Yönetimi Bölümü

Prof.Dr. Mustafa Kemal Ökten              

Hacettepe Ünv.  Kamu Yönetimi Bölümü

Prof.Dr. Mehmet Devrim Aydın            

Hacettepe Ünv.Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Prof.Dr. Mete Yıldız

Hacettepe Ünv.Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Prof.Dr. Haydar Çakmak      

Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F.  

Prof.Dr. Muhittin Arar          

Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F.

Prof.Dr. Uğur Ömürgönülşen

Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F.

Prof.Dr. Ahmet Burçin Yereli

Hacettepe Üniversitesi Maliye Bölümü

Prof.Dr. Turan KORKMAZ  

Mersin Üniversitesi İ.İ.B.F.

Prof.Dr. Necmettin Bağdadioğlu            

Hacettepe Ünv. Maliye Bölümü

Prof.Dr. Nail Öztaş

Gazi Ünv. İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü

Prof.Dr. Şenol Durgun           

Gazi Ünv. İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü

Prof.Dr. Gonca Bayraktar Durgun        

Gazi Ünv. İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü

Prof.Dr. Celalalettin Yavuz    

Ufuk Üniversitesi İ.İ.B.F.

Prof.Dr. Kamuran ELBEYOĞLU         

Toros Üniversitesi İ.İ.S.B.F.

Prof.Dr. Banu Yazgan GÜVENÇ           

Toros Üniversitesi İ.İ.S.B.F.

Prof.Dr. Tüksel Kaya Bengshir              

TODAİE

Doç. Dr. Köksal Hazır           

Toros Üniversitesi İ.İ.S.B.F.

Doç. Dr. Abdullah Çalışkan   

Toros Üniversitesi İ.İ.S.B.F.

Doç. Dr. Harun Şeşen            

Lefke Avrupa Ünv. İ.İ.B.F.

Doç. Dr. Fatih Çetin

Niğde Üniversitesi İ.İ.B.F.

Doç. Dr. Yavuz  Ercil             

Başkent Üniversitesi İ.İ.B.F.

Doç. Dr. Mustafa Bekmezci    

Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü

Doç. Dr. Leyla Şentürk Özer  

Hacettepe Ünv. İşletme Bölümü

Doç. Dr. Bircan Şahin            

Hacettepe Ünv.Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Doç. Dr. Murat Erdoğan        

Hacettepe Ünv.Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Doç. Dr. Mete Kaan Kaynar  

Hacettepe Ünv.Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Doç. Dr. Emruhan Yalçın      

Avrasya Üniversitesi İ.İ.B.F.

Doç. Dr. İlhan Öztürk            

Çağ Üniversitesi İ.İ.B.F.

Doç. Dr. Mehmet İNCE          

Mersin Üniversitesi İ.İ.B.F.

Yrd. Doç. Dr. Meltem Keskin KÖYLÜ   

Aksaray Üniversitesi İ.İ.S.B.F.

Yrd. Doç. Dr.  Murat KÖYLÜ

Toros Üniversitesi İ.İ.S.B.F.

Yrd. Doç. Dr.  Ayhan DEMİRCİ           

Toros Üniversitesi İ.İ.S.B.F.

Dr . Nurhodja Akbulaev

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi