Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 3, Sayı 6 (2016): Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi ARA SEÇİMİN YETERSİZLİĞİ ve TEMSİLDE SÜREKLİLİK SORUNU: YEDEK MİLLETVEKİLLİĞİ TARTIŞMALARI Öz   Başlıksız   PDF
Ünal KÜÇÜK, Mustafa ERSÖNMEZ
 
Cilt 3, Sayı 5 (2016): Toros Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Dergisi BASIN YAYIN SEKTÖRÜNDE REKABET STRATEJİLERİ VE PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİ: ULUSLARARASI VE YEREL DERGİLERDE BİR İNCELEME Öz   PDF
Aslıhan Güzin SELÇUK, Sarp GÜNERİ, Tuna ARABACI
 
Cilt 3, Sayı 6 (2016): Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi BATI ANADOLU`NUN İŞGALİNİN TÜRK, YUNAN ve İNGİLİZ SİYASİ TARİHİNE ETKİSİ Öz   PDF
Murat KÖYLÜ
 
Cilt 3, Sayı 5 (2016): Toros Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Dergisi BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMININ İŞLETMELERİN ÖRGÜTSEL PERFORMANSINA ETKİSİ HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Ömer TURUNÇ
 
Cilt 2, Sayı 4 (2015): Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi ÇALIŞMA YAŞAMINDA CİNSİYETÇİLİK ÖLÇEKLERİ GELİŞTİRME VE TOROS ÜNİVERSİTESİ’NDE BİR UYGULAMA Öz   PDF
Linda Küçük, Mehmet Miman
 
Cilt 3, Sayı 6 (2016): Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi EĞİTİM EKONOMİSİNİN ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMASI KAPSAMINDA MESLEK YÜKSEKOKULLARININ YEREL EKONOMİLERE ETKİSİ Öz   PDF
İbrahim Çütcü
 
Cilt 3, Sayı 5 (2016): Toros Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Dergisi FİNANS YÖNETİCİLERİNİN KARAR VERME DAVRANIŞILARI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Mustafa Fedai ÇAVUŞ, Mehmet BİÇER
 
Cilt 3, Sayı 5 (2016): Toros Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Dergisi GENDER QUOTAS AND COMPARATİVE POLİTİCS Öz   PDF
Meltem İNCE YENİLMEZ
 
Cilt 3, Sayı 5 (2016): Toros Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Dergisi KAMU YÖNETİMİNDE İÇ DENETİM MEKANİZMASININ REORGANİZASYONU Öz   PDF
Orhan Veli ALICI
 
Cilt 3, Sayı 5 (2016): Toros Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Dergisi KONTEYNER YÜKLEME PROBLEMLERİNİN İNCELENMESİ VE LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Öz   PDF
Sezgi TEKİL, Vildan ÖZKIR
 
Cilt 2, Sayı 4 (2015): Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi KURUM KÜLTÜRÜ: BİR KAMU KURULUŞUNDA MEVCUT VE ARZULANAN KURUM KÜLTÜRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Tamer Kılıç
 
Cilt 3, Sayı 5 (2016): Toros Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Dergisi LİDERLİK TARZLARI VE TOPLUMSAL CİNSİYETE ETKİSİ Öz   PDF
Nuray MERCAN
 
Cilt 3, Sayı 5 (2016): Toros Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Dergisi MEVLEVİHANELERDE MATBAH-I ŞERİF Öz   PDF
Gökben AZSÖZ
 
Cilt 3, Sayı 5 (2016): Toros Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Dergisi MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE TÜRK- YUNAN LOJİSTİK SİSTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Öz   PDF
Murat KÖYLÜ
 
Cilt 3, Sayı 5 (2016): Toros Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Dergisi MÜŞTERİ SADAKATİNİ SAĞLAMAK İÇİN ŞİKAYET YÖNETİMİ VE EĞİTİM SEKTÖRÜNE YÖNELİK BİR UYGULAMA Öz   PDF
Meltem KESKİN
 
Cilt 2, Sayı 4 (2015): Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi NEO-LİBERAL KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DEĞİŞEN YEREL EĞİLİMLER SOSYAL POLİTİKA UYGULAMALARI VE EMEK POLİTİKALARI BAĞLAMINDA TUNCELİ BELEDİYESİ Öz   PDF
Servet Gün
 
Cilt 3, Sayı 6 (2016): Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi POSTMODERN SANRI VE YABANCILAŞMA GERÇEĞİ Öz   PDF
Ertan Cem Gül
 
Cilt 2, Sayı 4 (2015): Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi ŞARK MESELESİ VE EMPERYALİSTLERİN TÜRK POLİTİKASI Öz   PDF
Emruhan Yalçın
 
Cilt 3, Sayı 6 (2016): Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi SERBEST BÖLGELERİN DIŞ TİCARETTEKİ ÖNEMİ VE TÜRKİYE’DEKİ SERBEST BÖLGELERİN ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE İNCELENMESİ Öz   PDF
Ayhan Demirci, Dilara Berrak Tarhan
 
Cilt 2, Sayı 4 (2015): Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi ŞEREFLİKOÇHİSAR’IN PIRILTILI İNCİSİ TUZ GÖLÜ’NÜN İLÇE EKONOMİSİNE ve TANITIMINA KATKILARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Öz   PDF
Meltem Keskin Köylü
 
Cilt 3, Sayı 5 (2016): Toros Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Dergisi TERÖR VE TERÖRİZMLE MÜCADELEDE BİR İÇ SAVAŞIN ANALİZİ: SRİ LANKA VE TAMİL KAPLANLARI ÖRNEĞİ Öz   PDF
Emruhan YALÇIN
 
Cilt 3, Sayı 6 (2016): Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi TÜKENMİŞLİK VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİNDE DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN ROLÜ: ISPARTA SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA BİR UYGULAMA Öz   PDF
Ömer TURUNÇ
 
Cilt 3, Sayı 6 (2016): Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi TÜRK SİLAHLI KUVVETLERI’NİN SAYIŞTAY DENETİMİ Öz   PDF   PDF
Meltem Keskin KÖYLÜ, Tülay TELLİOĞLU, Naciye GÖKÇE
 
Cilt 3, Sayı 5 (2016): Toros Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Dergisi TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ VE “İMTİYAZLI ORTAKLIK” MESELESİ Öz   PDF
Ekrem Yaşar AKÇAY
 
Cilt 2, Sayı 4 (2015): Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi ÜNİVERSİTELERİN PAZARLANMASINDA TUTUNDURMA BOYUTU: KAVRAMSAL BİR İRDELEME Öz   PDF
Aslıhan Yavuzalp Marangoz, F. Müge Arslan
 
Toplam 26 ögeden 1 - 25 arası 1 2 > >> 


KÜNYE / TAG

İmtiyaz Sahibi ve Mütevelli Heyet Başkanı /Owner and General Director

Ali ÖZVEREN

Mütevelli Heyet Başkanı (Chairman of Board of Trustess)

 

Editör/Editor

Prof. Dr. Süleyman TÜRKEL

 

Editör Yardımcıları / Assistant Editor

Prof. Dr. Süleyman TÜRKEL

Prof. Dr. Kamuran ELBEYOĞLU

Doç. Dr. Abdullah ÇALIŞKAN

Doç.Dr.  Mert AKTAŞ

 

 

 

Yayın Kurulu / Publishing Board

Prof. Dr. Süleyman TÜRKEL

Prof. Dr. Haluk KORKMAZYÜREK

Yrd. Doç.Dr.  Münir Yalçın ORTAKALE

Yrd. Doç.Dr.  Aslıhan Yavuzalp MARANGOZ

Yrd. Doç.Dr.  Murat KÖYLÜ

Yrd. Doç.Dr.  Sema Bengi GÜRKAN

 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Editor in Chief

Yrd. Doç.Dr.  Murat KÖYLÜ

 

Dergi Yazışma Adresi / Correspondence Address

Toros Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Bahçelievler Mh. 1857 Sk. Yenişehir / MERSİN Tel: (0324) 325 33 00

Bu dergi Toros Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Tanıtım Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır./ Design By İ.Özgür KUTLAY

Toros Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi yılda iki kez, 6 ayda bir yayınlanan hakemli ve süreli bir sosyal bilimler dergisidir.

Dergide öne sürülen fikirler makale yazarına aittir.

Toros University Social Sciences Jornal is a refereed and periodical journal published twice a year and once every six months.

 

Bilim ve Danışma Kurulu / Referees

Prof.Dr. A. Kadir Varoğlu   

Başkent Ünv. İ.İ.B.F.

Prof.Dr. Süleyman Türkel     

Toros Ünv. İ.İ.S.B.F.

Prof.Dr. Haluk Korkmazyürek

Toros Ünv. İ.İ.S.B.F.

Prof.Dr. Nejat Basım             

Başkent Ünv. İ.İ.B.F.

Prof.Dr. Ünsal Sığrı

Başkent Ünv. İ.İ.B.F.

Prof.Dr. Mehmet Tanyaş       

Maltepe Ünv. İ.İ.B.F.

Prof.Dr. Gülçin Büyüközkan 

Galatasaray Ünv. İ.İ.B.F.

Prof.Dr. Güner Gürsoy          

Yeditepe Ünv. İ.İ.B.F.

Prof.Dr. Okan Tuna

Dokuzeylül Ünv. Denizcilik Fakültesi

Prof.Dr. Fatma Orel

Çukurova Ünv. İ.İ.B.F.

Prof.Dr. Mahmut Arslan       

Hacettepe Ünv. İşletme Bölümü

Prof.Dr. Semra Gürsoy          

Hacettepe Ünv. İşletme Bölümü

Prof.Dr. Doğan Nadi Leblebici

Hacettepe Ünv.  Kamu Yönetimi Bölümü

Prof.Dr. Mustafa Kemal Ökten              

Hacettepe Ünv.  Kamu Yönetimi Bölümü

Prof.Dr. Mehmet Devrim Aydın            

Hacettepe Ünv.Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Prof.Dr. Mete Yıldız

Hacettepe Ünv.Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Prof.Dr. Haydar Çakmak      

Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F.  

Prof.Dr. Muhittin Arar          

Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F.

Prof.Dr. Uğur Ömürgönülşen

Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F.

Prof.Dr. Ahmet Burçin Yereli

Hacettepe Üniversitesi Maliye Bölümü

Prof.Dr. Turan KORKMAZ  

Mersin Üniversitesi İ.İ.B.F.

Prof.Dr. Necmettin Bağdadioğlu            

Hacettepe Ünv. Maliye Bölümü

Prof.Dr. Nail Öztaş

Gazi Ünv. İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü

Prof.Dr. Şenol Durgun           

Gazi Ünv. İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü

Prof.Dr. Gonca Bayraktar Durgun        

Gazi Ünv. İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü

Prof.Dr. Celalalettin Yavuz    

Ufuk Üniversitesi İ.İ.B.F.

Prof.Dr. Kamuran ELBEYOĞLU         

Toros Üniversitesi İ.İ.S.B.F.

Prof.Dr. Banu Yazgan GÜVENÇ           

Toros Üniversitesi İ.İ.S.B.F.

Prof.Dr. Tüksel Kaya Bengshir              

TODAİE

Doç. Dr. Köksal Hazır           

Toros Üniversitesi İ.İ.S.B.F.

Doç. Dr. Abdullah Çalışkan   

Toros Üniversitesi İ.İ.S.B.F.

Doç. Dr. Harun Şeşen            

Lefke Avrupa Ünv. İ.İ.B.F.

Doç. Dr. Fatih Çetin

Niğde Üniversitesi İ.İ.B.F.

Doç. Dr. Yavuz  Ercil             

Başkent Üniversitesi İ.İ.B.F.

Doç. Dr. Mustafa Bekmezci    

Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü

Doç. Dr. Leyla Şentürk Özer  

Hacettepe Ünv. İşletme Bölümü

Doç. Dr. Bircan Şahin            

Hacettepe Ünv.Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Doç. Dr. Murat Erdoğan        

Hacettepe Ünv.Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Doç. Dr. Mete Kaan Kaynar  

Hacettepe Ünv.Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Doç. Dr. Emruhan Yalçın      

Avrasya Üniversitesi İ.İ.B.F.

Doç. Dr. İlhan Öztürk            

Çağ Üniversitesi İ.İ.B.F.

Doç. Dr. Mehmet İNCE          

Mersin Üniversitesi İ.İ.B.F.

Yrd. Doç. Dr. Meltem Keskin KÖYLÜ   

Aksaray Üniversitesi İ.İ.S.B.F.

Yrd. Doç. Dr.  Murat KÖYLÜ

Toros Üniversitesi İ.İ.S.B.F.

Yrd. Doç. Dr.  Ayhan DEMİRCİ           

Toros Üniversitesi İ.İ.S.B.F.

Dr . Nurhodja Akbulaev

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi