Vol 4, No 1 (2015)

Table of Contents

Article

Experimental investigation of isopropyl alcohol (IPA) /diesel blends in a diesel engine for improved exhaust emissions / Egzoz Emisyonlarının İyileştirilmesi için Izopropil Alkol (IPA) / Dizel Karışımlarının Bir Dizel Motorda Deneysel İncelenmesi PDF
Hanbey Hazar, Mahmut Uyar
Evolution of Traffic Noise Impacts In amman, Jordan / Ürdün, Amman’da Trafik Gürültü Etkilerinin Gelişimi PDF
Khair Jadaan, Hala Gammoh, Abdelqader Okasha, Ethar Breizat, taqwa ibrahim al-hadidi
Flow features of confined swirling jets / Kapalı Swirl Jetlerin Akış Özellikleri PDF
M. Teresa Parra-Santos, Ruben Perez, Ville Vuorinen, Miguel-Angel Rodriguez, Francisco Castro
The Effect of a Homogeneous Combustion Catalyst on Diesel Consumption in South African Engines / Bir Homojen Yanma Katalizörünün Güney Afrika Motorlarında Dizel Yakıtı Tüketimine Etkisi PDF
Molelekoa James Mosesane, Richard Mbaya, Lerato Criscelda Tshabalala, Lonji Kalombo
Design and Optimization of Chemical Mixing System for Vacuum Chambers Base of Simulation Results / Vakum Odaları için Kimyasal Karıştırma Sisteminin Tasarım ve Optimizasyonunun Simülasyon Sonuçları PDF
Faruk Unker, Erdar Kaplan, Olkan Cuvalci
Design of Quartz Chemical Delivery Parts for High Temperature Vacuum Chambers Base of Simulation Results / Yüksek Sıcaklık Vakum Odaları için Kuvars Kimyasal İletim Parçalarının Simülasyon Sonuçları Temelli Tasarımı PDF
Erdar Kaplan, Faruk Ünker, Olkan Çuvalcı
Nature Inspired Flying Vehicles and Future Challenges in Aerospace / Havacılıkta Doğadan Esinlenen Uçan Taşıtlar ve Gelecekteki Meydan Okumalar PDF
Messam Abbas Naqvi, Akhtar Abbas, Hassan Raza, Maria Hamid
Thermo-kinetic modelling of variable valve timing effects on HCCI engine combustion / HCCI Motorun Yanmasına Değişken Supap Zamanlamasının Etkilerinin Termo-Kinetik Modeli PDF
Mohammadreza Nazemi, Hrishikesh Saigaonkar, Mahdi Shahbakhti
Estimating Engine Performance and Emission Values Using ANFIS / ANFIS Kullanılarak Motor Performans ve Emisyon Değerleri Tahmini PDF
İlker Ali Özkan, Murat Ciniviz, Feyyaz Candan


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

ISSN: 2146-9067