Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi

63.824 17.208

Cilt 2, Sayı 2 (2016)

İçindekiler

Bahçe Bitkileri

Şeçilmiş Kitozan Tiplerinden Dağılım Gösteren Submikron Kitozanlarının Formülasyon ve Fizikokimyasal Özellikleri FULL TEXT PDF (English)
Noosheen Zahid, Mehdi Maqbool, Asgar Ali

Tarım Ekonomisi

Doğu Afrika’da Süt Sektörünün Dış Ticaret Yapısı: Uganda Örneği FULL TEXT PDF
Güçgeldi Bashimov

Tarla Bitkileri

Farklı NaCl Konsantrasyonlarının Bazı Pamuk Çeşitlerinin Çimlenmesi Üzerine Etkisi FULL TEXT PDF
Cenk Burak Şahin, Cem Tufan Akçalı
Yetişme Ortamının Bazı Echium amoenum Genotiplerinin Morfolojik ve Tohum Özellikleri Üzerine Etkisi FULL TEXT PDF
Reza Amirnia, Mahdi Ghiyasi, Amir Rahimi, Yusuf Arslan

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

İnanlı (Muratlı-Tekirdağ) Tarım İşletmesi Arazilerinde Ayrıntılı Toprak Haritasına Dayalı Parselasyon Haritasının Yapımı Ayrıntılı Toprak Haritasına Dayalı Parselasyon Haritasının Yapımı FULL TEXT PDF
Serkan Dönmez

Zootekni

Pekin Ördeklerinde Farklı Kuluçka Uygulamalarının Etkileri FULL TEXT PDF (English)
Nezih Okur, Rüveyde Akbay
Pekin Ördeklerinde Besi ve Kesim Performansı Üzerine Bir Araştırma FULL TEXT PDF (English)
Nezih Okur, Rüveyda Akbay