Pekin Ördeklerinde Besi ve Kesim Performansı Üzerine Bir Araştırma

Nezih Okur, Rüveyda Akbay
1.626 395

Öz


Bu çalışmanın amacı Pekin ördeklerinde besi ve kesim performanslarının belirlenmesidir. Besi performansını belirlemek için palazlar 8 hafta süreyle besiye alınmıştır. Besi dönemi sonunda 2,4 yemden değerlendirme oranı (YDO) ile 2433 g ortalama canlı ağırlık (OCA) elde edilmiştir. Kesime alınan ortalama 2480 g kesim ağırlığına sahip erkek ördeklerde %65.3 randımanla 1620 g karkas ağırlığı, 124 g yürek ve karaciğer ağırlığı ile 74 g taşlık ağırlığı elde edilmiştir.


Anahtar kelimeler


Pekin ördeği, besi, kesim

Referanslar


Dogan K., 1987. Feeding and Meat Producing of White Pekin Ducks. Feed Industry Journal, Number 56.

Dogan K., 1990. Poultry Nutrition. Ankara University, Faculty of Agriculture, Department of Animal Science. Ankara.

Erdem E, Onbasilar EE, Kocakaya A and Yalcin S., 2015a. Effects of brooder machine rearing method in the first week on fattening performance, carcass characteristics, meat quality and some blood parameters of Pekin Ducks. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 62: 229-236.

Erdem E, Onbasilar EE and Hacan O., 2015b. Effects of 16L: 8D photoperiod on growth performance, carcass characteristics, some meat composition and blood parameters of Pekin Ducks. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 39: 568-575.

Erisir Z, Poyraz O, Onbasilar EE, Erdem E and Öksüztepe GA., 2009. Effect of housing system, swimming pool and slaughter age on Duck performance, carcass and meat characteristics. Journal of Animal and Veterinary Advances, 8: 1864-1869.

Knizetova H, Hyanek B, Knize B and Prochaskova H., 1991. Analyses of growth curves of fowl (Ducks). British Poultry Science, 32(5) : 1039-1053.

Leeson S and Summers JD., 1985. Production and Carcass Characteristics of The Broiler Chicken.

Onbasilar EE, Erdem E, Hacan O and Kocakaya A., 2013. Effect of width and depth of bell drinker and sex on fattening performance and carcass characteristics of Pekin Ducks. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 19(6): 923-927.

Pingel H., 1985. Enten Eine Anleitung Aber Ihre Zeucht. Haltung und Fütterung, Berlin.

Sainsbury D., 1980. Poultry Health and Management. Granada Publishing Ltd, USA.

SPSS 2013. IBM Corp. Released 2013. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 22.0. Armonyk, NY, USA.

Testik A, Pekel E and Sarica M., 1987. A Study on Growing Performance of Pekin Duck. Cukurova University, Faculty of Agriculture, Adana.

Testik A and Sarica M., 1991. A research on egg quality traits of Pekin Duck. International Poultry Congress 91, 22-25 May, Istanbul, Congre Procceding: 36-37.