Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 1, Sayı 2 (2015) Bazı Adi Fiğ Çeşitlerinde Farklı Ekim Tarihlerinin Yaprak Alan İndeksine Etkisi Öz   FULL TEXT PDF
Süleyman TEMEL, Veli YILDIZ, Ahmet Eren KIR
 
Cilt 1, Sayı 1 (2015) Bazı Çalı ve Ağaç Türlerinin Mevsimsel Dönem ve Hayvan Gruplarına Göre Otlanmada Tercih Durumlarının Belirlenmesi Öz   PDF
Süleyman TEMEL, Ahmet Eren KIR
 
Cilt 2, Sayı 1 (2016) Bitki Sıklığının İki Farklı Kişniş (Coriandrum sativum L.) Çeşidinde Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkisinin Belirlenmesi Öz   FULL TEXT PDF (English)
Duran Katar, Nimet Katar
 
Cilt 2, Sayı 2 (2016) Doğu Afrika’da Süt Sektörünün Dış Ticaret Yapısı: Uganda Örneği Öz   FULL TEXT PDF
Güçgeldi Bashimov
 
Cilt 1, Sayı 2 (2015) Farklı Azot ve Fosfor Seviyelerinin Kuru Şartlarda Yetiştirilen Aspir (Carthamus tinctorious L.) Bitkisinin Bazı Verim Özellikleri Üzerine Etkisi Öz   FULL TEXT PDF
Yusuf ARSLAN, Nilgün BAYRAKTAR
 
Cilt 1, Sayı 1 (2015) Farklı Gölgeleme Uygulamalarının Örtüaltında Organik Olarak Yetiştirilen Hıyarın (Cucumis sativus L.) Verim ve Kalite Üzerine Etkisi Öz   PDF
Emine KIRBAY, Harun ÖZER
 
Cilt 1, Sayı 2 (2015) Farklı Karbondioksit Dozlarının Hidroponik Buğday (Triticum aestivum L.) Çim Suyunun Verim ve Besin Değerleri Üzerine Etkileri Öz   FULL TEXT PDF
Muhammet KARAŞAHİN
 
Cilt 2, Sayı 2 (2016) Farklı NaCl Konsantrasyonlarının Bazı Pamuk Çeşitlerinin Çimlenmesi Üzerine Etkisi Öz   FULL TEXT PDF
Cenk Burak Şahin, Cem Tufan Akçalı
 
Cilt 2, Sayı 1 (2016) Farklı Yetiştirme Ortamlarının Pleurotus eryngii Mantarının Gelişimi ve Verimi Üzerine Etkileri Öz   FULL TEXT PDF
Beyhan Kibar
 
Cilt 2, Sayı 2 (2016) İnanlı (Muratlı-Tekirdağ) Tarım İşletmesi Arazilerinde Ayrıntılı Toprak Haritasına Dayalı Parselasyon Haritasının Yapımı Ayrıntılı Toprak Haritasına Dayalı Parselasyon Haritasının Yapımı Öz   FULL TEXT PDF
Serkan Dönmez
 
Cilt 1, Sayı 2 (2015) Mantar Muhafazasında Hipobarik Depolama Tekniği Öz   FULL TEXT PDF
Hakan KİBAR, Beyhan KİBAR
 
Cilt 1, Sayı 1 (2015) Mera Yabancı Otlarının Kontrolünde Keçilerin Kullanımı Öz   PDF
Ferat UZUN, Ali Vaiz GARİPOĞLU, Hasan Beytullah DÖNMEZ
 
Cilt 1, Sayı 2 (2015) Nar (Punica granatum L.) Çeşit ve Genotiplerin Fizikokimyasal Karakterizasyonu Öz   FULL TEXT PDF
Muttalip GÜNDOĞDU, Hüdai YILMAZ, İhsan CANAN
 
Cilt 1, Sayı 1 (2015) Nitrogen-Use Efficiencies of Bread and Durum Wheat Cultivars Grown in Çukurova Region Öz   PDF (English)
Hatun BARUT, Sait AYKANAT, Tuğba ŞİMŞEK, Selim EKER
 
Cilt 2, Sayı 1 (2016) Olgunlaşmış ve Olgunlaşmamış Mısır Püsküllerinde Toplam Antioksidan ve Fenolik Madde Miktarlarının Belirlenmesi Öz   FULL TEXT PDF
Gülay Zulkadir, Leyla İdikut, Mustafa Çölkesen
 
Cilt 2, Sayı 1 (2016) Organik Domates Yetiştiriciliği Öz   FULL TEXT PDF
Harun Özer
 
Cilt 1, Sayı 2 (2015) Patates Kültürlerinde Virüs Dirençliliği: Patojen Köken Viral Dirençlilik Üzerine Strateji Belirlemesi Öz   FULL TEXT PDF (English)
Rabia JAVED, Javaria QAZI
 
Cilt 2, Sayı 2 (2016) Pekin Ördeklerinde Besi ve Kesim Performansı Üzerine Bir Araştırma Öz   FULL TEXT PDF (English)
Nezih Okur, Rüveyda Akbay
 
Cilt 2, Sayı 2 (2016) Pekin Ördeklerinde Farklı Kuluçka Uygulamalarının Etkileri Öz   FULL TEXT PDF (English)
Nezih Okur, Rüveyde Akbay
 
Cilt 2, Sayı 1 (2016) Pleurotus ostreatus Yetiştiriciliğinde Katkı Maddesi Olarak Mısır Silajının Kullanımı Öz   FULL TEXT PDF
Beyhan Kibar, Harbiye Akdeniz Duran, Aysun Pekşen
 
Cilt 2, Sayı 1 (2016) Pnömatik Fındık Toplama Makinası İle Fındık Hasadı Sırasında Gürültü Seviyesinin Belirlenmesi Öz   FULL TEXT PDF
Hüseyin Sauk, Mehmet Arif Beyhan
 
Cilt 1, Sayı 1 (2015) Possibilities of High Quality Seed Production of Grain Legumes in Turkey Öz   PDF (English)
Aybegün TON, Adem Emin ANLARSAL
 
Cilt 2, Sayı 1 (2016) Samsun İli Salıpazarı İlçesi Arıcılığının ve Arıcı-Birlik İlişkilerinin İncelenmesi Öz   FULL TEXT PDF
Murat Emir
 
Cilt 2, Sayı 2 (2016) Şeçilmiş Kitozan Tiplerinden Dağılım Gösteren Submikron Kitozanlarının Formülasyon ve Fizikokimyasal Özellikleri Öz   FULL TEXT PDF (English)
Noosheen Zahid, Mehdi Maqbool, Asgar Ali
 
Cilt 1, Sayı 1 (2015) The Effect of Different Levels of Altitutes on Composition and Content of Essential Oils of Ziziphora Clinopodioides in Southern of Turkey Öz   PDF (English)
Hasan MARAL, Hassan TAGHIKHANI, Alpaslan KAYA, Saliha KIRICI
 
Toplam 29 ögeden 1 - 25 arası 1 2 > >>