İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi,

Dergi iletişimi

Posta adresi

İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi

İnönü Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Kültür ve Sanat Dergisi Editörlüğü 44280/ Malatya - TURKIYE

e-mail:  kulturvesanatdergisi@gmail.com

ISSN:2458-7915 

Yayın Sahibi / Owner

 

 •  İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü / Prof. Server ACİM
 

Editör / Editor

 

 • Doç. Dr. Ünal İMİK
 

Editör Yardımcıları / Associate Editors

 

 • Arş. Gör. Oğuz ATEŞ
 

Bölüm Editörleri / Section Editör 


 • Doç. Dr. Arda EDEN
 • Doç. Dr. Fatih ÖZDEMİR
 • Yrd. Doç. Dr. Berkan ULU
 • Öğr. Gör. Sinan HAŞHAŞ
 
 

Yayın Kurulu / Editorial Board*

 

 • Prof. Server ACİM
 • Doç. Dr. Arda EDEN
 • Doç. Dr. Fatih ÖZDEMİR
 • Doç. Dr. Ünal İMİK
 • Yrd. Doç. Dr. Betül KARAGÖZ
 • Yrd. Doç. Dr. Ramazan KAMİLOĞLU
 • Yrd. Doç. Dr. Ünsal DENİZ
 • Öğr. Gör. Sinan HAŞHAŞ
 • Okt. Mesut ERCAN
 • Arş. Gör. Aslıhan KOÇER FEDOREAN
 • Arş. Gör. Oğuz ATEŞ
 • Arş. Gör. Uğur GÖKTAŞ
 
 
 
*Yayın kurulu üyeleri unvanları esas alınarak isimlerine göre alfabetik olarak sıralanmıştır.
 
 

Dizgi & Baskı Sorumlusu

 

 • Arş. Gör. Oğuz ATEŞ
 

Danışma Kurulu / Advisory Board**


 • Prof. Adnan KOÇ (İstanbul Teknik Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Adnan Metin KARKIN (İnönü Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Ahmet Serkan ECE (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Ata Yakup KAPTAN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
 • Prof. Berrak TARANÇ (Ege Üniversitesi)
 • Prof. Cemal YURGA (İnönü Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Dolunay AKGÜL BARIŞ (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Gülçin YAHYA KAÇAR (Gazi Üniversitesi) 
 • Prof. Dr. Hasan ARAPGİRLİOĞLU (Kırıkkale Üniversitesi)
 • Prof. Kadir KARKIN (Adıyaman Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Mehmet Safa YEPREM (Marmara Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Mustafa Hilmi BULUT (Cumhuriyet Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Nesrin FEYZİOĞLU (Atatürk Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Nilgün DOGRUSÖZ DİŞİAÇIK (İstanbul Teknik Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Oya LEVENDOĞLU ÖNER (Erciyes Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Robert L. ELLIOTT (Tennessee State University)
 • Prof. Sabri YENER (Ordu Üniversitesi)
 • Prof. Server ACİM (İnönü Üniversitesi)
 • Prof. Songül KARAHASANOĞLU (İstanbul Teknik Üniversitesi)
 • Prof. Şefika Şehvar BEŞİROĞLU (İstanbul Teknik Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Turan SAĞER (Yıldız Teknik Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Uğur ALPAGUT (İzzet Baysal Üniversitesi)
 • Prof. Yusuf AKBULUT (Necmettin Erbakan Üniversitesi
 • Doç. Dr. Bahadır GÜCÜYETER (Atatürk Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Banu MUSTAN DÖNMEZ (İnönü Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Bülent YILMAZ (İnönü Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Ersan ÇİFTÇİ (Erzincan Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Ilgım KILIÇ (İnönü Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Yüksel GÖGEBAKAN (İnönü Üniversitesi)
 • Dr. Ljerka RASMUSSEN (Tennessee State University)

 

**Danışma kurulu üyeleri unvanları esas alınarak isimlerine göre alfabetik olarak sıralanmıştır.

 

İletişim

Doç. Dr. Ünal İMİK
İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Müzik Bölümü / Türkiye e-mail: kulturvesanatdergisi@gmail.com

Posta Adresi: İnönü Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Müzik Bölümü, Kültür ve Sanat Dergisi Editörlüğü 44280/ Malatya - TURKIYE

e-mail: kulturvesanatdergisi@gmail.com


Telefon: 0 422 3773127
Eposta: unalimik@gmail.com

Teknik destek

Doç.Dr Ünal İMİK
Telefon: 0 422 3773127
Eposta: unalimik@gmail.comISSN: 2458-7915