e-International Journal of Educational Research

287.741 91.443

E-International Journal of Educational Research is a scientific journal publishing reviewed articles in the field of education. It is published three issues (April, August and December) per year. The publishing language of the journal is Turkish or English. In e-International Journal of Educational Research, the following fields are considered as the manuscripts on EDUCATIONAL BASIC SCIENCES: Educational Administration, Supervision, Economy and Planning, History of education, Counseling and Guidance, Measurement and Evaluation in Education, Program Development in Education, Distance Education, Special Education, etc. DISCIPLINES OF SCIENCES EDUCATION: Areas of Science and Mathematics Education; Math Education, Chemistry Education, Physics Education, Biology education, Science Education. Health Sciences Education: Physical education, Medical Education and Nursing Education. Social Sciences Education; Historical Education, Geography Education, Sociology Education, Psychology Education, Philosophy Education, Religious Education, Social Studies Education, Turkish Language Education, Education of Foreign Language, Education of elementary teachers, Preschool Education. Fine Arts and Literature Education; Music Education, Pictorial Art Education, Literature Education, Education of Performing Arts. Justice Sciences Education; Law Education, Security Education. Computer Sciences Education The manuscripts submitted to the e-ijer's are reject or send back by the editor or the publication boards of journal if the format and content is not suitable.

--------------------------------------------------------------

e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, eğitim alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini, deneme/derlemeleri ve çevirileri yayınlayan; uluslararası, hakemli ve bilimsel bir dergidir. Yılda üç sayı olarak yayınlanır. Yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi'nde; Eğitim yönetimi, denetimi; Eğitim felsefesi, Eğitim tarihi, Eğitim politikası; Eğitim ekonomisi; Eğitim sosyolojisi; Eğitim planlaması, Psikolojik danışma ve rehberlik; Okulöncesi eğitimi; Özel eğitim; Yetişkin eğitimi; Eğitimde ölçme değerlendirme, Eğitimde araştırma teknikleri; Eğitim teknolojisi; Eğitimde program geliştirme ve değerlendirme; Fen bilgisi eğitimi, Matematik eğitimi; Fen Bilimleri Eğitiimi, Güzel Sanatlar Eğitimi, Tiyatro ve sahne sanatları eğitimi, Beden eğitimi; Sosyal bilgiler eğitimi; Türkçe eğitimi; Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı dil eğitimi, Tıp eğitimi, Bilgisayar eğitimi ve eğitim ile ilgili olması kaydıyla diğer yazılar yayınlanır. Dergiye ulaşan, belirtilen kapsam dışındaki ve yazım ilkelerine uygun olmayan yazılar editör ya da yayın kurulu kararı ile hakem değerlendirilmesine gerek duyulmadan geri çevrilir ve yazar(lar)a iade edilir.

 ISSN: 1309-6265