Editorial Policies

Focus and Scope

[TR]
e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, eğitim alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini uluslararası, hakemli ve bilimsel bir dergidir. Yılda üç sayı olarak yayınlanır. Yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir.

e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi'nde; Eğitim yönetimi, denetimi; Eğitim felsefesi, Eğitim tarihi, Eğitim politikası; Eğitim ekonomisi; Eğitim sosyolojisi; Eğitim planlaması, Psikolojik danışma ve rehberlik; Okulöncesi eğitimi; Özel eğitim; Yetişkin eğitimi; Eğitimde ölçme değerlendirme, Eğitimde araştırma teknikleri; Eğitim teknolojisi; Eğitimde program geliştirme ve değerlendirme; Fen bilgisi eğitimi, Matematik eğitimi; Fen Bilimleri Eğitiimi, Güzel Sanatlar Eğitimi, Tiyatro ve sahne sanatları eğitimi, Beden eğitimi; Sosyal bilgiler eğitimi; Türkçe eğitimi; Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı dil eğitimi, Tıp eğitimi, Bilgisayar eğitimi ve eğitim ile ilgili olması kaydıyla diğer yazılar yayınlanır.
Dergiye ulaşan, belirtilen kapsam dışındaki ve yazım ilkelerine uygun olmayan yazılar editör ya da yayın kurulu kararı ile hakem değerlendirilmesine gerek duyulmadan geri çevrilir ve yazar(lar)a iade edilir.


[EN]
E-International Journal of Educational Research is a scientific journal publishing reviewed articles in the field of education. It is published three issues (April, August and December) per year since 2015. The publishing language of the journal is Turkish or English. In e-International Journal of Educational Research, the following fields are considered as the manuscripts on EDUCATIONAL BASIC SCIENCES: Educational Administration, Supervision, Economy and Planning, History of education, Counseling and Guidance, Measurement and Evaluation in Education, Program Development in Education, Distance Education, Special Education, etc. DISCIPLINES OF SCIENCES EDUCATION: Areas of Science and Mathematics Education; Math Education, Chemistry Education, Physics Education, Biology education, Science Education. Health Sciences Education: Physical education, Medical Education and Nursing Education. Social Sciences Education; Historical Education, Geography Education, Sociology Education, Psychology Education, Philosophy Education, Religious Education, Social Studies Education, Turkish Language Education, Education of Foreign Language, Education of elementary teachers, Preschool Education. Fine Arts and Literature Education; Music Education, Pictorial Art Education, Literature Education, Education of Performing Arts. Justice Sciences Education; Law Education, Security Education. Computer Sciences Education The manuscripts submitted to the e-ijer's are reject or send back by the editor or the publication boards of journal if the format and content is not suitable.

 

Section Policies

Editorial

Unchecked Open Submissions Unchecked Indexed Unchecked Peer Reviewed

Social Studies Education

Unchecked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

Educational Administration, Supervision, Economy and Planning

Unchecked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

Science Education

Unchecked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

Educational Curriculum and Instruction

Unchecked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

Philosophy of Education

Unchecked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

Counseling and Guidance

Unchecked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

Biology education

Unchecked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

Language Education

Unchecked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

Music Education

Unchecked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

Educational Sciences and Sciences of Field Education

Unchecked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

Medical Education

Unchecked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

Health Education

Unchecked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

Art Education

Unchecked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed
 

Peer Review Process

[TR]
e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, yazar(lar) tarafından gönderilen yazıları hakemlere gönderirken şu yolu izler:
Önce, Editör gelen yazıyı ilgili alanın yazı kurulu üyesine incelettirir. Bu inceleme neticesinde ilgili alanın ve derginin biçim ve içeriğine uygun yazının ön kabulü veya ön reddi gerçekleşir. Sonra editör ön kabulü gerçekleşen yazıyı, alanları ve yayınları ölçütünde bir seçime tabi tutacağı iki hakeme gönderir. Editör ayrıca, Profesörler tarafından gönderilen tek yazarlı yazıları "araştırma" türünden ise iki profesör hakeme gönderir. Bu yazı deneme, kitap vb değerlendirme türünden ise (ilgili alanın ve derginin içeriğine uygunluğu ölçütünde) yayına kabul edebilir.
Yazı, en az iki hakemden gelen olumlu görüş ile yayın hakkını alan bir makaleye dönüşür.
Hakemlerden birinden olumsuz görüş gelirse Editör isterse başka bir hakeme daha gönderebilir. Diğer yandan bir veya iki hakemden düzeltme gelirse süreç tamamlanıncaya kadar işlem devam edebilir.

[EN]
E-IJER follows the below process to send the manuscripts to the referees:
First, the editor sends the manuscript to a member of the Board of Pre-review of it's the field to be pre review. As a result of this pre-review, acceptance or rejection of the manuscript occurs if it is suitable for e-ijer format and also in terms of content of the field. Accepted manuscripts are sent to two related referees by editor. br />The manuscript with the positive feedback from at least two referees becomes an article that he has the right to publication. If it receive negative feedback from one of the referees, if the editor want to may send to another referee
If the manuscripts are a kind of essay, book reviews, populer etc. and appropriate to the field and the journal's content, the editor may consider them ready for publication.

 

Publication Frequency

e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 2015 yılından itibaren yılda üç sayı olarak yayınlanır.

[EN]
The e-Internatıonal Journal of Educational Research is published three issues per year since 2015.

 

Open Access Policy

e-ijer'de yayınlanan yazılara erişim ücretsiz ve sınırsızdır.

[EN]
The Access to the articles published in the e-ijer is free and unlimited.

 

Archiving

This journal utilizes the LOCKSS system to create a distributed archiving system among participating libraries and permits those libraries to create permanent archives of the journal for purposes of preservation and restoration. <a href="http://lockss.stanford.edu/">More...</a>

 

General Principles of Publication

E-ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ GENEL YAYIN İLKELERİ

1. Dergiye gönderilecek eserlerin, son beş yıl içerisinde yapılmış çalışmalar olması, daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ya da başka bir yerde yayımlanmak üzere değerlendirilmeye sunulmamış olması gerekmektedir. Daha önce herhangi bir yerde yayımlandığı belirtilen ya da belirlenen makaleler yayımlanmaz. Daha önce herhangi bir yerde yayımlandığı halde, belirtilmediği ya da belirlenemediği için yayımlanan makalelerin telif hakları açısından doğurabileceği hukuki sonuçların sorumluluğu yazarına/yazarlarına aittir.
2. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisinin yazım kurallarına uygun yazılmamış çalışmalar değerlendirmeye alınmaz. Yazım kuralları için (başlıklar, tablolar, resimler, şemalar, alıntılar, atıflar ve diğer hususlar) APA 6th stili kullanılmalıdır.
3. Dergimiz online yayın takip sistemi ile işlemektedir. Bu amaçla yazarlarımızın öncelikle http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ijer web adresinden “kayıt ol” seçeneğini tıklayarak sisteme kaydolmaları gerekmektedir. Gerekli işlem adımlarını takip ederek makalenizi sisteme yükleyiniz.
4. Dergiye gönderilen tüm çalışmaların yazarlarına, gönderilerin ulaştığına dair bilgi verilir. Dergiye gelen yazılar öncelikle dergi editörlüğü tarafından incelenir. Dergi editörlüğü bu aşamada çalışmaları gerek teknik bakımdan gerekse kapsam ve içerik bakımından yazarlara iade edebilir. Ön incelemeden geçen yazılar derginin hakem kurulunda yer alan en az iki hakeme gönderilir. Her iki hakem raporunun da olumlu olması ve dergi editörlüğünün uygun bulması durumunda yazılar yayımlanır. Hakemlerden birinin olumsuz rapor vermesi durumunda, dergi editörlüğü yazıyı reddedebilir ya da bir başka hakeme gönderebilir.
5. Dergi editörlüğü ya da hakemler tarafından istenen tüm değişiklikler 20 gün içinde yazarlar tarafından yapılır. Bu süre içinde düzeltmesi yapılmayan yazılar, geri çekilmiş sayılır. Düzeltilmiş olan yazı, gerektiğinde değişiklik ya da düzeltme isteyen hakemlerce tekrar incelenir. Yayın kurulundan geçen ve son şekli verilen makaleler üzerinde yazarlarca bir değişiklik yapılamaz.
6. Hakemler tarafından yayımlanabilir bulunan toplam makale sayısı, o sayıda yayımlanacak makale sayısından fazla olursa, hangi makalelerin yayımlanacağına dergi editörlüğü karar verir.
7. Her ne sebeple olursa olsun çalışmasını yayımlamaktan vazgeçen bir yazar, başvurduğu tarih itibariyle en fazla 20 gün içerisinde çalışmasını geri çekmelidir.
8. Yazılarda ifade edilen düşüncelerden ve kaynakların doğruluğundan yazarları sorumludur.
9. Yayınlanmak üzere kabul edilen eserlerin telif hakları E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi’ne aittir. Yazara ayrıca telif hakkı ödenmez.
10. Çeviri yazılarda, çevirenin tüm gerekli izinleri almış ve -gerekiyorsa- telif hakkı kullanımı için gereken ödemeyi yapmış olması gerekmektedir.

 


ISSN: 1309-6265