Journal History

Dergimiz 2010 yılının Haziran ayında yayın hayatına başlamış bu yılda iki sayı yayınlanmıştır. Sonraki yıllarda ise 2014 yılına kadar yılda dört sayı çıkmış 2015 yılından itibaren de dört ayda bir olmak üzere yılda üç sayı çıkması kararlaştırılmıştır.ISSN: 1309-6265