Submissions

Online Submissions

Already have a Username/Password for e-International Journal of Educational Research?
Go to Login

Need a Username/Password?
Go to Registration

Registration and login are required to submit items online and to check the status of current submissions.

 

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.

 1. [EN]
  The submission (manuscript, text) has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  [TR]
  Yazı daha önce yayınlanmamış veya başka bir dergiye gönderilmemiştir. (veya editörden herhangi bir yorum yapılmamıştır)

 2. [EN]
  Authors has not given information of their own identity and contact in the text
  [TR]
  Yazar(lar), yazının hiçbir yerinde kimlik ve iletişim bilgilerine yer vermemiştir.

 3. [EN]
  The submission file is in Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.
  [TR]
  Yazı, Microsoft Word, RTF veya Word Perfect belge dosya fomatındadır.

 4. [EN]
  The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  [TR]
  Metin tek-satır aralıklı, 12 punto (altı çizili ve italik stilleri kullanmadan); tüm şekiller, tablolar ve grafikler metin içerisindedir.

 5. [EN]
  The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Manuscript Guidelines is found in About the Journal.
  [TR]
  Gönderilen yazı; biçim, metin içi ve sonu kaynak gösterim gibi konularda Derginin (e-ijer) DERGİ HAKKINDA linkinde yeralan "Yazı Değerlendirme Rehberi"ne bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

 6. [EN]
  The URLs have been presented as full and open (example: http://www.e-ijer.com/) and should be ready to link.
  [TR]
  URL'ler tam ve eksiksiz olarak verilmiş (örneğin, www.e-ijer.com/about gibi) ve tıklanmaya hazır hale getirilmiştir.

 

Privacy Statement

Yazar(lar)a ait e-posta, telefon vb. özel bilgiler e-ijer tarafından saklı tutulur.

 


ISSN: 1309-6265