Advanced Placement Exams Participation and Performance: A National Study of Gender Differences/İleri Yerleştirme Sınavlarına Katılım ve Performans:Ulusal bir Cinsiyet Farklılıkları Çalışması

George W. Moore, Julie P. Combs, John R Slate
1.828 602

Abstract


Performance on Advanced Placement exams for the May 2007 and for the May 2011 administrations was analyzed to determine whether high school boys and girls scored differently. Statistical analysis of scores on AP exams, overall and then for the top 10 AP courses based on exam completion, yielded statistically significant differences between boys and girls. In almost all cases, boys had higher percentages of the top two AP exam scores, 4s and 5s, than did girls. Finally, the most difficult AP exams were identified for boys and for girls. With one exception, Government Politics U.S., the most difficult exams were different by gender. Of particular interest is the striking similarity of results for the 2007 and 2011 AP exams. Implications of these findings are discussed.

Keywords: Advanced Placement, Gender differences, AP exams

--------------------------------------------

Genişletilmiş Özet

Problem: Araştırmacıların ileri yerleştirme sınavlarında kızların ve erkeklerin arasındaki farklılığı araştırmalarına rağmen, yakın zamanda ileri yerleştirme sınavlarında oluşan bu farklılıkları ortaya koyan çalışmalar çok azdır. AP kursu seçimlerini ve performansını gösteren örnekleri anlamaları taktirde, veliler ve okul personelleri lise öğrencilerine ileri yerleştirme konu-alan seçimlerinde yol gösterici olabilirler. Eklemek gerekirse, kızların ve erkeklerin kursa katılım oranlarının analiz edilmesi, matematik ve fenle alakalı alanlarda kızların ve kadınların katılımı hakkında sürüp gelen endişelere de ışık tutabilir. Bu çalışmaya üç amaç öncülük etmiştir. İlk amaç, ileri yerleştirme sınavlarının hangi alanında kızların ve erkeklerin farklılık gösterdiğidir. İkinci amaç, kızlar ve erkekler tarafından en sık alınan ileri yerleştirme sınavlarını tanıtmaktır. Son olarak, üçüncü amacı da, kızlar ve erkekler için en zor olan ileri yerleştirme sınavlarını ortaya koymaktır.

Metot: Bu çalışma için, Birleşmiş Milletlerde uygulanan ileri yerleştirme sınavlarının 2007 ve 2011 mayıs ayları verileri alınmıştır. Her bir seviyedeki öğrenci performansları ve bütünleşik öğrenci performanslarını ortaya koyan The College Board'a ait veri seti (excel dosyaları) alınmıştır. Ulusal performans excel veri dosyaları bu çalışma için yüklenmiştir. İleri yerleştirme sınavlarına yönelik dosyalardan toplanan bilgiler, cinsiyet ve etnik köken itibariyle ayrılmıştır. Bu çalışmanın amacı gereği, ileri yerleştirme sınavlarından kızların ve erkeklerin en çok sıklıkta giridikleri ileri yerleştirme sınavları seçilmiştir.

Bulgular ve Yorum: Bu çalışmada, cinsiyetin ileri yerleştirme performansı ve katılımına etki ettiği görülmüştür. 2007 yılında kızlar ve erkekler en çok alınan dört ileri yerleştirme sınavları bakımından (İngiliz Edebiyatı ve Kompozisyon, İngiliz Dili ve Kompozisyon, Birleşmiş Milletler Tarihi ve Matematik) farklılık göstermemişlerdir. Buna rağmen, 2011 yılında en çok alınan üç ileri yerleştirme sınavı değişmemiş (İngiliz Edebiyatı ve Kompozisyon, İngiliz Dili ve Kompozisyon, Birleşmiş Milletler Tarihi), fakat dördüncü en çok alınan sınav erkekler için Matematik olmuşken, kızlar için Psikoloji olmuştur. Farklılıklar, erkeklerin Psikoloji ve İspanyolca almaya daha az eğilimli olduğu, kızların Kimya ve İstatistik almaya daha az eğilimli olduğu yönünde ortaya çıkmıştır. 2007 ve 2011 yılında en çok alınan 12 ileri yerleştirme sınavlarına bakılacak olursa, erkeklerin 12 ileri yerleştirme sınavının 10 tanesinden yüksek puan elde ettiklerini, kızların ise erkeklerden sadece İngiliz Edebiyatı ve Kompozisyon ve İspanyolca dili sınavlarından daha yüksek puan aldıkları görülmüştür.

Sonuç ve Öneriler: Üniversiteye hazırlamalarından ötürü uygulanan sıkı lise ders programı ve ileri yerleştirme sınavlarının varlığı, bölge yöneticilerini cinsiyet farkını da hesaba katacak şekilde farklı sınav seçenekleri ve katılımları sağlamaya itmelidir. Ayrıca, bu yöneticiler daha erken dönemlerde, titiz bir şekilde program sıra ve içeriklerini de değerlendirmelidirler. Yeni ileri yerleştirme sınavlarını kabul eden okullar ve bölge yöneticileri bakımından, bu sonuçlar yöneticilerin en popüler ileri yerleştirme sınavlarını seçmelerine yardımcı olacaktır. Bu bilgiyle, öğretmenler, danışmanlar ve yöneticiler, öğrencilerin katılmayı en çok sevecekleri ileri yerleştirme sınavlarını seçmiş olacaklardır. Bulguların çok önemli olduğu bir çağda, sınırlı bilgi kaynağından nasıl en iyisini bilebileceğimizi bilmek, hayati bir önem taşır.

Anahtar Kelimeler: İleri Düzey Yerleştirme Programı, Cinsiyet farklılıkları, Yerleştirme sınavları

Full Text:

PDF