Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 5, No 1 (2014) 4. ve 5. Sınıf Öğretmenlerinin Oluşturmacı Yaklaşıma Yönelik Görüşleri/4th and 5th Classroom Teachers' Views on Constructivism Abstract   PDF
Yeliz Temli Durmuş
 
Vol 7, No 2 (2016) A Sudden Change in Turkish Education System: Public Attitude Towards Dershane Debates in Turkey/Türk Eğitim Sisteminde Ani Bir Değişim: Türkiye’deki Dershane Tartışmalarında Kamuoyunun Tutumu Abstract   724-PDF
Emrah Dolgunsöz
 
Vol 4, No 3 (2013) AB Üniversiteleri Erasmus Koordinatörlerinin Türk Üniversitelerinin Erasmus Öğrenci Değişim Programına Katılımı ve Türk Erasmus Öğrencileri Algısı/The Perception of Erasmus Coordinators of EU Universities on Turkish Universities Abstract   PDF
Yrd.Doç.Dr. Sevda Mutlu
 
Vol 4, No 1 (2013) ABD'de Eğitim Yönetimi Alanında Yapılan Doktora Tezlerinin Çözümlemesi/The Analysis of Dissertations in the Field of Educational Administration in the USA Abstract   Fulltext
Yrd.Doç.Dr.Necdet Konan, Dok.Öğr.Ali Kış
 
Vol 4, No 2 (2013) Adaptation of Attitudes toward Educational Measurement Inventory (ATEMI) to Turkish/Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmeye Yönelik Tutum Envanterinin Türkçeye Uyarlanması Abstract   PDF
Arş.Grv.Ceyhun Ozan, Doç.Dr.Erdoğan Köse
 
Vol 3, No 1 (2012) ADAPTATION OF THE QUALITY OF COLLEGE LIFE (QCL) MEASURE TO TURKISH: A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY Abstract   PDF
ayça kangal
 
Vol 3, No 3 (2012) Advanced Placement Exams Participation and Performance: A National Study of Gender Differences/İleri Yerleştirme Sınavlarına Katılım ve Performans:Ulusal bir Cinsiyet Farklılıkları Çalışması Abstract   PDF
George W. Moore, Julie P. Combs, John R Slate
 
Vol 3, No 1 (2012) ADVANCED PLACEMENT MATH SCORES FROM 2000 TO 2010: DOES GENDER STILL MATTER? Abstract   PDF
Jill Morris, John R Slate
 
Vol 6, No 2 (2015) Anlamlı Gruplandırma Stratejisinin İkinci Dil Fransızca Okumaya Etkisi/The Effects of Chunking Strategy on Second Language French Reading Comprehension Abstract   PDF(622)
Arş.Grv.Gizem Köşker, Prof. Dr. Gülnihal Gülmez
 
Vol 2, No 4 (2011) ATATÜRK'S PHILOSOPHY OF EDUCATION (In the light of what Atatürk said and wrote) Abstract   PDF
Erdal Toprakcı
 
Vol 8, No 1 (2017) Attitudes of Elementary-Level and Secondary-Level Teachers toward Students with Disabilities//İlköğretim ve Ortaöğretimde Görev Yapan Öğretmenlerin Engelli Öğrencilere Karşı Tutumları Abstract   811
Bekir Çelik, Marie Kraska
 
Vol 2, No 2 (2011) ATTITUDES OF ENGLISH TEACHER CANDIDATES TOWARD ICT Abstract   PDF
Murat Hismanoglu, Sibel Hismanoglu
 
Vol 4, No 4 (2013) Avrupa Birliği Kimliğini Yordayan Değişkenlerin Eğitim Kurumlarında İncelenmesi /Investigation of Predictor Variables of European Union Identity in Education Institution Abstract   PDF
Dr.Esen Altunay, Yrd.Doç.Dr.Yılmaz Tonbul
 
Vol 3, No 4 (2012) Bilgi Uçurma: Eğitim Örgütlerinde Etik ve Kural Dışı Uygulamalara Yönelik Bir Tepki/Whistleblowing: A Response to Unethical and Illegitimate Practices in Educational Organizations Abstract   PDF
Prof.Dr.Cevat Celep, Yrd.Doç.Dr.Tuğba Konaklı
 
Vol 7, No 3 (2016) Biyoloji Öğretmen Adaylarının Türkçe ve Yabancı Biyoloji Terimlerini Kullanım Tercihleri/Candidates of Biology Teacher’ Preferences for Usage of Turkish and Foreign Biology Terms Abstract   731-PDF
Doç. Dr. Esra Özay Köse, Yrd. Doç. Dr.Şeyda Gül
 
Vol 5, No 1 (2014) Çevresel Baskı Gruplarının Okul Yönetimine Etkileri (Adıyaman İli Örneği)/The Effects of Environmental Pressure Groups on School Management (Sample of Adıyaman City) Abstract   PDF
Kenan Özcan
 
Vol 3, No 4 (2012) Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği'nin Psikometrik Özelliklerinin Otizmli Çocuk Aileleri Üzerinden İncelenmesi/The Examination of the Psychometric Properties of Multidimensional Scale of Perceived Social Support on Parents of Children with Autism Abstract   PDF
Öğr.Gör.Dr.Bekir Fatih Meral, Doç.Dr.Atilla Cavkaytar
 
Vol 1, No 2 (2010) COLLOCATION DICTIONARY OF ADJECTIVES IN TEACHING TURKISH: METHOD AND PRACTICE Abstract   PDF
Yrd.Doç.Dr.Bülent ÖZKAN
 
Vol 3, No 1 (2012) COMPARISON BETWEEN SCIENCE TEACHERS' AND PRE-SERVICE TEACHERS' CONTENT KNOWLEDGE ABOUT THE NATURE OF SCIENCE Abstract   PDF
Gülcan Mıhladız, Alev Doğan
 
Vol 2, No 4 (2011) COMPARISON OF FIELD AND PLACEMENT SCORES IN THE TALENT EXAMINATIONS OF MUSIC TEACHER TRAINING PROGRAMS (Example of the İnönü University) Abstract   PDF
Hasan Arapgirlioglu, Kübra Dilek Tankız,
 
Vol 5, No 1 (2014) Comparison of Validity of Classification Made According to DINA Model with Criterion-Referenced and Normative Assessment/Bağıl ve Mutlak Değerlendirme ile DINA Modele Göre Yapılan Sınıflamaların Geçerliğinin Karşılaştırılması Abstract   PDF
Oğuz Tahsin Başokçu
 
Vol 7, No 1 (2016) Conceptual Level of Understanding about Sound Concept: Sample of Fifth Grade Students/Ortaokul Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Ses Kavramı ile İlgili Kavramsal Anlama Düzeyleri Abstract   715-PDF
Assist.Prof.Dr.Ayberk Bostan Sarıoğlan
 
Vol 6, No 1 (2015) Değişen Madde Fonksiyonu Belirlemede MTK-Olabilirlik Oranı, Ordinal Lojistik Regresyon ve Poly-Sıbtest Yöntemlerini/Comparison of Likelihood Ratio Test (LRT), Poly-Sıbtest and Logistic Regression in Differential Item Functioning (DIF) Detection Procedures Abstract   PDF(611)
Arş.Grv. Çiğdem Akın Arıkan
 
Vol 6, No 3 (2015) Denetmenlerin Etik Dışı Davranışlarının Betimlenmesi/Inspectors’ Unethical Behaviours Abstract   634-PDF
Doç.Dr.Ali Sabancı, Öğretmen Esra Yücel
 
Vol 1, No 1 (2010) DEVELOPING AN ATTITUDE SCALE TOWARDS SOCIAL SCIENCES COURSE: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY Abstract   PDF
Arş. Grv. Selçuk Beşir DEMİR, Yrd. Doç. Dr. Hamza AKENGİN
 
1 - 25 of 175 Items 1 2 3 4 5 6 7 > >> 


ISSN: 1309-6265