International Journal Of Eurasia Social Sciences

159.204 59.069
Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi  “Sosyal Bilimler ” alanındaki kuramsal ve uygulamalı özgün araştırma, inceleme ve derlemelerin yayınlanacağı uluslararası, hakemli bilimsel online bir dergidir.

Duyurular

Duyuru yok
 
Diğer duyurular

Yıl: 2014 Cilt: 2014 Sayı: 14


Kapak Görseli


ISSN: 2146-1961