Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi

52.970 17.681

Duyuru:

Dergipark'ın yeni bir sisteme geçmesinde dolayı IJOFE dergisi

yayın hayatına http://dergipark.gov.tr/ijofe adresinden devam edecektir.

Kullanıcılar yeni adres üzerinden IJOFE'yi takip edebilir, yayın başvurusunda bulunabilirler. 

Saygılarımızla

IJOFE Yayın kurulu


 

 


Cilt 3, Sayı 1 (2017): 2017 Bahar

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir İçindekiler-Index

İçindekiler

Makaleler

Bir Aile Eğitim Programının Evli Annelerin Evlilik Doyumu, Evlilikte Sorun Çözme Becerisi ve Psikolojik İyi Oluşuna Etkisi PDF
Dilek Akça Koca, Müge Yukay Yüksel
Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Öz Yeterlik Algıları İle Matematik Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki PDF
Ahmet Adil Adal, İlyas Yavuz
Sosyal Bilgiler Dersi Tarih Konularının Öğretiminde Aktif Öğrenme Ve Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi PDF
Mustafa Dolmaz, Remzi Kılıç
Turizm Coğrafyası Dersine İlişkin Gelecek Zaman Perspektifinin Ders Başarısına Etkisi PDF
Bayram Yıldız, Ali Balcı
Sosyal Bilgiler Dersleri İçin Üç Boyutlu Bir Öğretim Materyali: Kâğıt Modeller PDF
Ebru Ardıç, Adnan Altun
Altıncı Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabının Anayasal İçerik Açısından Değerlendirilmesi PDF
Burak Küçük, Hilmi Demirkaya
Sosyal Bilgiler Öğrenci Çalışma Kitaplarının Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programındaki Beceriler Açısından İncelenmesi PDF
Murat Aydemir, Kadir Adamaz
Matematik Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Programlarına İlişkin İhtiyaç, Değerlendirme ve Beklentileri PDF
Mehmet Fatih Özmantar, Sevcan Önala


            

 

 Indexler

    

 

                         International Journal of Field Educatİon (IJOFE)

                                                      ISSN: 2149-3030