Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi

21.717 12.009

International Journal of Field Education (IJOFE) [Uluslararası Alan Eğitimi

Dergisi], yılda iki kez farklı tarihlerde olmak üzere online olarak

yayınlanan, uluslararası düzeyde, ücretsiz, hakemli bir dergidir.


 

 


Cilt 2, Sayı 2 (2016): Winter

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir COVER-INDEX

İçindekiler

Makaleler

Bağımsız Anaokullarının Fiziki Alanlarının Yönetimi PDF
Tülay Karataç, Seçil Eda Kartal, İbrahim Kocabaş
İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Düşünme Stilleri PDF
Yakup Oflar, Kaya Yıldız
Ortaokul 6. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersindeki Bazı Coğrafi Kavramları Anlama Düzeyleri ve Kavram Yanılgıları PDF
Hilmi Demirkaya, Hamide Karacan
UNESCO ve Barış Eğitimi PDF
Murat Tarhan, Adnan Altun
Okul Öncesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenlerinin Empati Düzeylerinin İncelenmesi PDF
Banu Özkan, Özgür Yılmaz
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Soruları Bağlamında TEOG Sınavına İlişkin Görüşleri PDF
Hilmi Demirkaya, Hamide Karacan
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Çizgi Film Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi PDF
Şahin Oruç, Burcu Teymuroğlu

Kitap Değerlendirme

Kitap Değerlendirme: Küçük Çocuklar İçin Matematiği Anlama PDF
Zehra Taşpınar Şener
Yüz Elli Yılın Eğitim Düşüncesi Tarihine Derkenar: MAÂRİFTEN EĞİTİME PDF
Selim Selimoğlu


            

 

 Indexler

    

 

                         International Journal of Field Educatİon (IJOFE)

                                                      ISSN: 2149-3030