Türkiye’deki Düşünce Kuruluşlarında Rusya Çalışmalarının Temel Konuları ve Bu Konulara Yaklaşım Farklılıkları

İskender Serdar
1.905 559

Abstract


Özet

            Tarihi Platon’un Akademisi’ne kadar uzanan düşünce kuruluşları (think-tanks); ulusal ve uluslararası politikalara yön verme kabiliyetine sahip devlet dışı sivil oluşumlardır. Bu sivil oluşumlar, mevcut problemler üzerinde araştırmalar yapıp nihayetinde de hazırladığı raporlarla politika yapıcılara alternatif yollar sunmaktadır. Yapılan bu çalışmalar sonucunda hazırlanan raporların altında bilim adamlarının ve entelektüellerin imzalarının olması politika yapıcılar ve karar alıcılar tarafından önemsenmektedir. Bundan dolayıdır ki bugün gelinen noktada düşünce kuruluşlarının hazırlamış olduğu raporlar hem ulusal hem de uluslararası çapta etkiler oluşturabilmektedirler.  Türkiye’de de son zamanlarda düşünce kuruluşlarının sayılarında artış gözlemlenmektedir. Türkiye’de faaliyet gösteren düşünce kuruluşlarının büyük bir çoğunluğu uğraş alanı olarak kendilerine uluslararası ilişkiler, ekonomi, güvenlik, enerji ve siyaseti seçmektedir. Türkiye’deki düşünce kuruluşları; uluslararası ilişkiler alanının alt dalları olarak da Ortadoğu, Rusya, İran, ABD ve Avrupa Birliği gibi spesifik alanları tercih etmektedir. Özellikle Rusya üzerine çalışmalar yapan düşünce kuruluşlarında genellikle Rusya-AB ilişkileri, Rus dış politikasında enerjinin rolü, Rusya’nın transkafkasya politikası, Türkiye-Rusya ilişkileri, Rusya’nın SSCB sonrası Orta Asya politikası gibi farklı konular çalışılmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de faaliyet gösteren düşünce kuruluşlarının Rusya çalışmalarında hangi konulara ağırlık verdikleri ve bu konulara yaklaşım farklılıkları ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Rusya, Düşünce Kuruluşları, Türk Düşünce kuruluşları, Rusya çalışmaları.


Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Akdemir, Erhan. (2006). Amerikan’ın Ortadoğu Politikasının Şekillenmesinde Düşünce Kuruluşlarının Rolü. Uluslararası Hukuk ve Politika Dergisi (UHP), Cilt: 2, Sayı: 8, ss. 55.

Çamlıbel, Cansu (2011). “Düşlüyor, düşünüyor ve karar aldırıyorlar”, Hürriyet

D. Stone. (2000). Learning Lessons, Transferring Policy and Exporting Ideas, Paper for International Workshop: Diffusion of Environmental Policy Innovations. Freie Universita¨t Berlin, 8–9. http://www.fu-berlin.de/ffu/akumwelt/download/stone.pdf

Dağ, A. E. (2005). Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Sözlüğü. İstanbul: Anka Yayınları.

Ezer, S. (2009). “Yeni Dünya Fenomeni; Think Tankler”,

http://www.politikamerkezi.org.tr/tr/bilgi-merkezi/arastirma/198-think-tank-nedir-ne-yapar- (18.6.2012)

Keskin, F. (2005). Modern Demokrasilerde Yeni Politik Seçkinler: Think Tankler ve Politikadaki Rolleri. Sosyo Ekonomi, 1(1).

Higgott, Richard, and Diane Stone (1994). The Limits of Influence: Foreign Policy Think Tanks in Britain and the USA, in: Review of International Studies. 20, 1, 15-34.

Karabulut, B. (2010). Dünyada ve Türkiye’de Think Tank Kuruluşları:

Karşılaştırmalı Bir Analiz. Akademik Bakış. Cilt 4, Sayı 7, Kış 2010, s. 91-104,

Laçiner, S. (2009). Türkiye'deki Think-Tank Kültürü üzerine Bir Değerlendirme. http://www.usak.org.tr/makale.asp?id=1151 (21.09. 2013)

M. Evans and J. Davies,(1999). Understanding Policy Transfer: a Multi-level, Multi disciplinary Perspective, Public Administration 77/2, pp.361–85.

McGann, James G. (2011). The Global “Go-To Think Tanks” , http://gotothinktank.com/dev1/wp-content/uploads/2013/07/2012_Global_Go_To_Think_Tank_Report_-_FINAL-1.28.13.pdf,(Erişim Tarihi:06.10.2014)

McGann, James G. (2011), The Global “Go-To Think Tanks”, www.gotothinktank.com/wp-content/uploads/ (Erişim Tarihi:06.10.2014)

McGann, James G., R. Kent Weaver. (2000). ed., Think Tanks and Civil Societies, Catalysts for Ideas and Action, New Brunswick : Transaction Publishers.

Pautz, Hartwig (2010) The Role of Think Tanks in the Modernisation of the SPD, German Politics, V:19:2, pp:183-199.

Pazar, http://www.hurriyet.com.tr/pazar/17844234_p.asp (Erişim Tarihi: 06.10.2014).

Sherrington, Philippa(2000). « Shaping the Policy Agenda : Think Tank Activity in the European Union », in Global Society, Vol.14, No.2.

Stone, D. (2007). ‘Recycling Bins, Garbage Cans or Think Tanks? Three Myths Regarding Policy Analysis Institutes’, Public Administration 85/20 pp.259–78, at p.260.

Stone, D.(1998). Andrew Denham, Mark Garnett (eds.), Think Tanks Across Nations. A Comparative Approach, Manchester : Manchester University Press.

Sudarshan, Ratna M. (2000). “New Partnership in Research: Activists and Think Tanks.” İçinde Diane Stone, der., Banking on Knowledge: The Genesis of the Global Development Network. Routledge: London,p:87.

Suzuki, Takahiro (2006). Think Tanks and Policy Formation in Japan, www.tt2005.jp/modules/overview/index.php?id=17

Suzuki’den Aktaran Köllner, Patrcik(2011). www.giga-hamburg.de/giga-focus (06.10.2014)

Weaver, R. Kent and James G. McGann (2000). Think Tanks and Civil Societies in a Time of Change, in: James G. McGann, and R. Kent Weaver (eds.), Think Tanks and Civil Societies: Catalysts for Ideas and Action, New Brunswick: Transaction Publishers, 1-35.

Weaver, R. Kent. (1989). The Changing World of Think Tanks. Political Science and Politics,V: 22(3), pp:568-569.

Weiss, C. (1992). « Helping Government Think », in Organizations for Policy Analysis : Helping Government Think, ed. Carol Weiss, Newbury Park : Sage.

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/think-tank (13.05.2014)

http://politikakademi.org/2012/02/avrasya-stratejik-arastirmalar-merkezi-asam/(16.05.2014)

http://www.merriam-webster.com/dictionary/think%20tank(13.05.2014)

http://www.orsam.org.tr/tr/hakkimizda.aspx(08.06.2014)

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/think-tank (13.05.2014)

http://www.setav.org/Hakkimizda (16.05.2014)

http://www.tasam.org/tr-TR/Kurumsal/Amac (24.06.2014)

http://www.wordsense.eu/Denkfabrik/ (27.06.2014)