Liberalizm ve Siyasal İslamcılık'ta Özgürlük

Seydali Ekici
2.024 446

Abstract


Özgürlük, insan ve toplumlar için birinci derecede yaşamsal bir öneme sahip olması yönüyle tarih boyunca en çok tartışılan kavramlardan biri olmuştur. Bu yönüyle özgürlük, takip edilebilen insanlık tarihi içeresinde ortaya çıkmış hemen her siyasi ve felsefi düşünce akımlarının bir şekilde ilgilendiği ve hatta üzerine temellendiği bir olgudur. Aynı şekilde özgürlük, dinler için de temel bir konu olarak her zaman kendisini göstermiştir. Çoğu zaman siyasi ve felsefi düşünce akımlarının ortaya koyduğu özgürlük anlayışıyla dinlerin özgürlük anlayışları arasında önemli farklar ve çatışma alanları oluşmuş ve ya böyle bir çatışmanın varlığı iddia edilmiştir. Bu iddia aynı zamanda bu çalışmanın da çıkış noktasını oluşturmaktadır. Bu çalışmada Liberalizm ve İslamcılık siyasal akımlarının özgürlük anlayışları karşılaştırılacaktır. Özgürlük kavramına kısaca değinildikten sonra çalışmanın ana eksenini oluşturan Liberalizmin ve İslamcılığın özgürlük anlayışları, uzlaşma ve çatışma noktaları üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimler: İslamcılık, Liberalizm, Özgürlük, Siyasal İslamcılık ve Özgürlük, Liberalizm ve Özgürlük


Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Bakara: 83,177,180,215; Nisa: 7,8,11,33

Başdemir, H. Y., (2009) “Liberalizm: Ali Bulaç'a Cevap”

http://www.zaman.com.tr/yorum_yorum-hasan-yucel-basdemir-liberalizm-ali-bulaca-bir- cevap_910214.html (İndirilme Tarihi: 19.04.2013)

Bulaç, A. “İslam’ın Üç Siyaset Tarzı veya İslamcıların Üç Nesli” Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce Cilt 6 s. ? Ankara: İletişim Yayınları, 2005

Bulaç, A. (2009b). “Özgürlükten Anladıklarımız!” http://www.zaman.com.tr/ali-bulac/ozgurlukten-anladiklarimiz_825107.html (İndirilme Tarihi: 18.04.2013)

Bulaç, A. (2009a). “Özgürlüklerin Bireyselleştirilmesi” http://us.zaman.com.tr/us-tr/columnistDetail_getNewsById.action?newsId=39613&columnistId=19 (İndirilme Tarihi: 18.04.2013)

Çınar, E., Yaylı, H. “Klasik Liberalizmde “Özgürlük” Ve J. S. Mill’in Yerel Yönetimlere Bakışı” Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi S.32, ss. 3, Eylül- Ekim 2012 http://www.akademikbakis.org/32/28.htm (İndirilme Tarihi: 18.04.2013)

Çaha, Ö. “Dört Akım Dört Siyaset” İstanbul: Zaman Kitap,2001

Çaha, Ö. “Siyasi Düşüncelere Giriş” İstanbul: Dem Yayınları, 2010

http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/dergi/sayi24/%C3%87EL%C4%B0K,%20Fikret%20vd..pdf

Erdoğan, M. “Liberal Toplum, Liberal Siyaset", Ankara: Siyasal Kitabevi, 1993

Heywood, A. “Siyasi İdeolojiler”, Ankara: Adres Yayınları, 2013

Nisa, 59

Topçu, N. Bütün Eserleri:7 İradenin Davası- Devlet ve Demokrasi, Yayına Hazırlayanlar: Ezel Erverdi, İsmail Kara. İstanbul: Dergâh Yayınları, 1998

Ünal A. (2010) “Yeşeren Ümitler veya Liberal ve Müslüman Fert” http://www.zaman.com.tr/ali-unal/yeseren-umitler-veya-liberal-ve-musluman-fert_972035.html (İndirilme Tarihi: 18.04.2013)

Yayla, A. (2009). “Özgürlük Korkusu” http://www.zaman.com.tr/yorum_yorum-atilla-yayla-ozgurluk-korkusu_912190.html (İndirilme Tarihi: 19.04.2013)