CUMHURİYET DÖNEMİNDE GİRESUN’DA MEYDANA GELEN DOĞAL AFETLER VE ALINAN TEDBİRLER (1924 – 1981)

Ahmet Yadi
2.243 1.294

Öz


Giresun, Doğu Karadeniz’in en batısında bulunan bir şehirdir. Giresun’da doğal afetlerin gerçekleşmesinde iklimi ve coğrafi özellikler arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. Doğu Karadeniz, Türkiye’nin en çok yağmur alan yeri olması dolayısıyla buralarda, su baskınları ve heyelanlar sıkça meydana gelmektedir. Bunun sonucunda birçok ev yıkılmakta ve insanlar hayatlarını kaybetmektedir. Bunun yanında deprem, açlık, yangın ve fırtına gibi afet olaylarıyla da mücadele edilmiştir. Doğal afetlerden yalnızca insanlar zarar görmemiş birçok hayvan da telef olmuştur. Yine mahsullerin de zarar görmesiyle insanlar ekonomik sıkıntılar çekmiştir. Afet dönemlerinde bankaya borcu olan çiftçilerin borçları birer yıl süreyle ertelenmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında da salgın hastalıklarla mücadele edilmiştir. 

Abstract

Giresun, is a city located in the west of the Eastern Black Sea. Natural disasters in Giresun in the realization of a direct relationship between climate and geographical features are available. Eastern Black Sea in Turkey so here is the rainiest place, floods and landslides occur frequently. As a result, many houses collapsed and people are losing their lives. Besides, earthquakes, famines, natural disasters like fires and storms have been battling. Only people damage from natural disasters in many animals have perished. Still, the damage to crops has attracted people with economic difficulties. Farmers with debts to banks in times of disaster debt is deferred for one year. In the early years of the Republic, have been struggling against disease.


Anahtar kelimeler


Sel, Heyelan, Deprem, Fırtına, Açlık

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20860/ijoses.34436

Referanslar


Millet Meclisi Tutanak Dergisi, C.2, 17 Ocak 1962, Dönem 1, Toplantı 1, Birleşim 34.

Millet Meclisi Tutanak Dergisi, C.10, 26 Aralık 1962, Dönem 1, Toplantı 2, Birleşim 22.

Millet Meclisi Tutanak Dergisi, C.23, 17 Aralık 1963, Dönem 1, Toplantı 2, Birleşim 15.

Millet Meclisi Tutanak Dergisi, C. 43, 2 Temmuz 1965, Dönem 1, Toplantı 4, Birleşim

Millet Meclisi Tutanak Dergisi, C.5, 24 Mart 1966, Dönem 2, Toplantı 1, Birleşim 72.

Millet Meclisi Tutanak Dergisi, C.23, 26 Ocak 1968, Dönem 2, Toplantı 3, Birleşim 32. 3- Gazeteler

Milliyet, 14 Eylül 1954, 5 Eylül 1956, 22 Mayıs 1959, 8 Ağustos 1961, 27 Mayıs 1962, 26

Haziran 1965, 27 Haziran 1965, 25 Mart 1966, 28 Temmuz 1967, 14 Mart 1968, 18 Nisan 1971, 17 Mayıs 1975, 18 Haziran 1981, 2 Temmuz 1981. 4- Kitaplar ve Makaleler

ARSLAN, Aslı; Türkiye’de Tabii Afetler(1923-1950), Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Elazığ 2003.

ÇELİK, Mukaddes; “Cumhuriyet Döneminde Giresun: İktisadi Açıdan Bir Tetkik”, Giresun Tarihi Sempozyumu 24-25 Mayıs 1996, Giresun Belediyesi Kültür Yay., İstanbul 1997, ss. 355 – 363.

GÖKÇE, Oktay ve diğerleri, Türkiye’de Afetlerin Mekansal ve İstatistiksel Dağılımı Afet Bilgileri Envanteri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü Afet Etüt ve Hasar Tespit Daire Başkanlığı Yayınları, Ankara 2008.

PAMPAL, Süleyman, Bülent Özmen; Türkiye’de Deprem Gerçeği, Ümit Ofset Matbaacılık, Ankara 2007.

SARISAMAN, Sadık; Cumhuriyetin İlk Yıllarında Giresun (1923 – 1930), Giresun

Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul 1999.
....................................................................................................................................................................................................................

İndekslendiği Kaynaklar:

       

.................................................................................................................................................................................................................                                 

ISSN :  2148-8673

 

İletişim

Yildiz Technical University

Department of Social Education

Davutpasa Campus 34220 Esenler / İstanbul, TURKEY

Tel: +9(0212) 3834864

E-mail: ijoses@hotmail.com

www.ijoses.com