TÜRK KÜLTÜRÜNDE AĞAÇ KÜLTÜ VE HAYAT AĞACI

Seher Arslan
5.685 3.160

Öz


Makale, Kült hakkında kısa bir özetin ardından , geçmişten günümüze kadar Türklerdeki Ağaç Kültü ve özellikle Hayat Ağacı kültü hakkında spesifik bilgi ve örnekler içermektedir.

Anahtar Kelime: Ağaç kültü, Hayat Ağacı, Türklerde Ağaç Kültü

Abstract

 The Cult of the tree can be seen inracesall over the world as seen in the Turk sand, in this article we will emphasizein particular the Tree of Life, first a brief description of the cult, then after giving brief examples of the cultin the world, especially the Turks, we will look Turkic tree cult of the cult mentality and life transition.This article the tree is the subject of interest.

Keywords: Tree cult, Tree of life, Tree cult of Turkish


Anahtar kelimeler


Ağaç kültü, Hayat Ağacı, Türklerde Ağaç Kültü

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20860/ijoses.27650

Referanslar


ARTUN, Erman, Türklerde İslamiyet Öncesi İnanç Sistemleri-Öğretiler-Dinler, İstanbul, 2004.

ERGUN, Pervin, Türk Kültüründe Ağaç Kültü, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2004.

GÖMEÇ, Saadettin , “Eski Türk İnancı Üzerine Bir Özet”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi , 2003,33/21.

GÜRSOY, Ülkü, “Türk Kültüründe Ağaç Kültü ve Dut Ağacı”, Hacı Bektaş Veli Dergisi, 61, 20 IŞIK, Ramazan, “Türklerde Ağaçla İlgili İnanışlar ve Buna Bağlı Kültler”, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2004, 9/2, Elazığ.

İNAN, Abdülkadir, “Müslüman Türklerde Şamanizm Kalıntıları”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 4, 1952.

İSKENDERZADE, Lale Avşar, “Dede Korkut Hikâyelerinin Türk Plastik Sanatlara Yansıması”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 17, 2007.

KAFESOĞLU, İbrahim, Eski Türk Dini, Ankara, 1980.

KALAFAT, Yaşar, Kodlar-Kültler-I, Türk Kültürlü Halklarda Karşılaştırmalı Halk İnançları, Ankara, 2009.

KALAFAT, Yaşar, Halk İnançlarından Mitolojiye I, Türk Kültürlü Halklarda Halk İnanışları, Ankara, 2009.

OCAK, Ahmet Yaşar, Alevi ve Bektaşi İnançlarının İslam Öncesi Temelleri, İstanbul, 2000.

SERİN, A. Yasar, “Türk İnanç Geleneğinde ““Hayat Ağacı”” Örgesinin Kullanım Şekli ve Günümüze Uyarlanması”, Altıncı Şehir Dergisi, Sivas, S. 8, Eylül- Kasım 2002.

ONARLI, İsmail, ONARLI, “II. Bölüm, XIII. Dersim‟de Bazı Gelenekler ve İnanç Motifleri”, Gazi Üniversitesi Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, S.15. Ankara. http://kutlubilgi.blogspot.com.tr/2009/12/kutsal-hayat-agac.html
....................................................................................................................................................................................................................

İndekslendiği Kaynaklar:

       

.................................................................................................................................................................................................................                                 

ISSN :  2148-8673

 

İletişim

Yildiz Technical University

Department of Social Education

Davutpasa Campus 34220 Esenler / İstanbul, TURKEY

Tel: +9(0212) 3834864

E-mail: ijoses@hotmail.com

www.ijoses.com